• Lider edukacji
     • Lider edukacji

     • 14 października 2019 r. w Toruniu odbyła się uroczystość wręczenia przez Marszałka  Województwa Kujawsko-Pomorskiego 18 wyróżnień w konkursie Marszałka "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”. W gronie wyróżnionych znalazł się nauczyciel naszej szkoły - Pani Jolanta Gapińska, której towarzyszyła w czasie wręczania nagrody dyrektor szkoły. Nauczycielka jest jedyną wyróżnioną w gminie Sicienko i powiecie bydgoskim!

       

      Celem konkursu jest promowanie i uhonorowanie działalności nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, którzy, wspomagając wszechstronny rozwój psychofizyczny, intelektualny, fizyczny i osobowościowy dzieci i młodzieży, wyróżniają się w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, stosują innowacyjne rozwiązania edukacyjne i przyczyniają się do podnoszenia jakości edukacji oraz promocji województwa kujawsko-pomorskiego.

      W czasie uroczystości marszałek Piotr Całbecki podkreślił, że "Zależy nam, by ci, na których barkach spoczywa odpowiedzialność za to, co wynoszą ze szkół nasze dzieci, sami wzorowali się na najlepszych w swojej profesji. By pedagodzy, którzy pracują z zachowaniem najwyższych standardów, mają na koncie istotne zawodowe dokonania, wprowadzają do szkół autorskie pomysły i innowacyjne metody, dzielą się swoim doświadczeniem z innymi, są aktywni środowiskowo i zachęcający do takiej postawy młodych ludzi, stawali się wzorem dla kolegów. Zależy nam też, by wybitni nauczyciele zostali odpowiednio uhonorowani"

      Cała szkolna społeczność składa Pani Jolancie Gapińskiej serdeczne gratulacje.

    • Dzień Edukacji Narodowej
     • Dzień Edukacji Narodowej

     • 11 października odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości wzięli udział uczniowie oraz grono pedagogiczne i rodzice, wśród licznie zgromadzonych gości znaleźli się również: Przewodniczący Rady Gminy, Pan Arkadiusz Szczepaniak, Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych "Dobry Start", Pan Radosław Migdalski, Sołtys sołectwa Pawłówek i wieloletni Przewodniczący Rady Rodziców, Pan Grzegorz Jarzembski oraz obecna Przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Anna Wojtko-Cetnarowska.

      Uroczystość została rozpoczęta przez uczennice klasy VII, które z uśmiechem powitały zebranych i w nietuzinkowy sposób przypomniały wszystkim cel apelu, po czym przekazały mikrofon Pani Dyrektor, Małgorzacie Wojnowskiej.

      Pani Dyrektor zaczęła spotkanie od poinformowania o nagrodach, które w tym roku zostały przyznane aż dziewięciorgu pracownikom naszej szkoły. Z ogromną radością wręczyła Nagrodę Dyrektora sześciu wyróżnionym osobom, a także przedstawiła nauczycielki, którym zostały przyznane: Nagroda Marszałka i tytuł Lidera Oświaty Kujawsko-Pomorskiego, Nagroda Kuratora oraz Nagroda Wójta.

      Wzruszeniom jednak nie było końca, ponieważ kolejną osobą, do której odniosła się Pani Dyrektor, był ustępujący ze stanowiska Przewodniczącego Rady Rodziców, Pan Grzegorz Jarzembski. Dziękując Panu Grzegorzowi, Pani Dyrektor podkreśliła jego rzetelność, uczciwość i zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły, a także poczucie bezpieczeństwa i zaufanie, które towarzyszyło długoletniej współpracy Pana Grzegorza z wszystkimi osobami związanymi ze szkołą w Kruszynie. 

      Po chwilach tak pełnych emocji Pani Dyrektor przedstawiła zebranym członków wchodzących w skład nowego Prezydium Rady Rodziców i wyraziła swoje przekonanie o równie udanej współpracy.

      W części oficjalnej głos zabrał jeszcze Przewodniczący Rady Gminy, który odczytał list gratulacyjny Wójta Gminy Sicienko skierowany do wszystkich nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kruszynie. Pan Szczepaniak, również przez długie lata związany z naszą szkołą, wyraził swoje osobiste uznanie dla grona pedagogicznego i zapewnił, że placówka, w której jego synowie stawiali pierwsze kroki w swojej edukacyjnej przygodzie, na zawsze pozostanie w jego pamięci jako szkoła otwarta i przyjazna, do której chętnie się wraca.

      Gdy czas przemówień i nagród dobiegł końca, nadeszła chwila, na którą z niecierpliwością czekali zwłaszcza uczniowie klas piątych, przygotowujący tegoroczną część artystyczną. Ich przedstawienie ukazało szkolną rzeczywistość w niezwykle dowcipny sposób, gdzie serdeczny żart i subtelna ironia współgrają ze sobą i wywołują szczery uśmiech na twarzach publiczności. Na uwagę zasługują pomysłowe stroje uczennic, grających role nauczycielek, będące częścią autentycznej garderoby ich mam, z których kilka to też... nauczycielki. Gdy o strojach mowa, nie sposób nie wspomnieć wyjątkowego pokazu mody, w czasie którego uczniowie i uczennice zaprezentowali najnowsze trendy obowiązujące nauczycieli różnych przedmiotów. Zarówno same stylizacje, jak i komentarze reporterów wzbudziły ogromny zachwyt i szczery entuzjazm publiczności. Zwieńczeniem części artystycznej była nauczycielska oskarowa gala, w czasie której uczniowie na czerwonym dywanie wręczali pracownikom szkoły czerwone róże, będące urokliwym odpowiednikiem słynnych statuetek. Warto podkreślić oprawę muzyczną, która dopełniła i uzupełniła aktorskie prezentacje. Zebrani nie tylko usłyszeli powszechnie znane szlagiery, których tekst został z humorem adaptowany stosownie do obchodzonego święta, ale mieli również możliwość usłyszeć w tle znane melodie, na które społeczność uczniowska reagowała z ożywieniem i entuzjazmem. 

      Słowem, gdy strona artystyczna, która urzekła swoją żartobliwością, lekkością i dużą dawką dobrego humoru, dobiegła końca, goście opuścili salę gimnastyczną w wyśmienitych nastrojach, z poczuciem, że obchody Dnia Nauczyciela w naszej szkole przebiegły w naprawdę wyjątkowy sposób.

    • Prelekcja Arkadego Pawła FIedlera - "Maluchem przez Azję"
     • Prelekcja Arkadego Pawła FIedlera - "Maluchem przez Azję"

     • 10 października gościliśmy w naszej szkole Arkadego Pawła Fiedlera - wnuka Arkadego Fiedlera, autora "Dywizjonu 303". Pasjonat podróży samochodowych, producent filmów podróżniczych, fotograf. Pomysłodawca i organizator projektu filmowo-podróżniczego „PoDrodze”, w ramach którego zrealizował trzy wyprawy: w 2009 r. Maluchem (Fiatem 126p) wzdłuż granic Polski, w 2014 r. Maluchem przez Afrykę i w 2016 r. Maluchem przez Azję. Ponadto organizator wypraw samochodowych do Namibii, Botswany i Zambii. Autor wydanej w 2016 r. książki pt. „Maluchem przez Afrykę”.

      Poznański podróżnik przedstawił prelekcję na temat wyprawy do Azji, wyświetlając ciekawe filmy oraz zdjęcia z wyprawy.

       

    • Konkurs wokalny „Bajkowe piosenki”
     • Konkurs wokalny „Bajkowe piosenki”

     • REGULAMIN

      1. Organizator: Organizatorem konkursu wokalnego jest Pani Marta Stachowicz.
      2. Cel: Celem konkursu jest wyłonienie szczególnie uzdolnionych wokalistów i wokalistek ze Szkoły Podstawowej w Kruszynie, których laureaci wezmą udział w „Mikołajkowym Dniu Talentów” w SP Kruszyn oraz w II Nakielskim Festiwalu Nauki.
      3. Uczestnicy konkursu
       1. Rywalizacja odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych:
        klasy: IV-VI
        oraz klasy: VII-VIII
      4. Informacje ogólne:
       1. Termin przesłuchania: 6 listopada 2019 r.
       2. Miejsce i godzina przesłuchania: sala i godzina zostanie podana tydzień przed przesłuchiwaniami.
       3. Wyniki konkursu zostaną podane 7 listopada 2019r..
       4. Liczba zgłoszeń na konkurs jest ograniczona.
      5. Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w castingu?
       1. ZGŁOŚ SIĘ!
       2. Uczestnicy zgłaszają swój udział w konkursie  do Pani Marty Stachowicz.
       3. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 23 października 2019 r.
      6. Co należy przygotować?
       1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przygotowania jednego utworu z dowolnej bajki, w języku polskim. Długość występu nie może przekraczać 3 minut.
       2. Uczestnicy konkursu mogą wykonywać utwór tylko z podkładem muzycznym, który nie będzie zagłuszał wokalistki lub wokalisty.
       3. Podkład muzyczny uczestnicy przygotowują na płytach CD-AUDIO lub na nośnikach USB, które należy dostarczyć najpóźniej tydzień przed konkursem tj. 31 października 2019 r.
      7. Organizacja:
       1. Występy będą odbywały się według kolejności zgłoszeń.
      8.  Jury:
       1. Wokalistów/wokalistki będzie oceniać Jury powołane przez organizatora.
      9. Postanowienia końcowe.
       1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
       2. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu.
       3. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego regulaminu.
    • UBEZPIECZENIE
     • UBEZPIECZENIE

     • W zakładce SEKRETARIAT pojawiły się ważne dokumenty dla ubezpieczonych uczniów.

    • Zebranie Rady Rodziców
     • Zebranie Rady Rodziców

     • Zebranie Rady Rodziców 7.10.2019 o godz. 18.00 w sali numer 10.

    • DLA RODZICÓW - LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO
     • DLA RODZICÓW - LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

     • LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W KOMPUTERZE

       

      Strona internetowa:  https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminasicienko 
      (dostępna na stronie szkoły -> zakładka dziennik elektroniczny)

      *Zanim zalogujesz się do dziennika podaj adres email w sekretariacie lub u wychowawcy klasy
      w celu przypisania uprawnień.

      Krótka instrukcja pierwszego logowania do dziennika:

      1. Kliknij „ZAŁÓŻ KONTO” w okienku logowania i wpisz adres email, który będzie loginem.
      2. Na wskazany adres email został wysłany link aktywacyjny, który należy otworzyć.
      3. Link przekieruje na stronę, gdzie należy wpisać 2 razy wybrane przez siebie hasło i zatwierdzić.
      • Przy nadaniu hasła należy zastosować przynajmniej jedną dużą literę oraz cyfrę.
      1. Powrócić do strony logowania, wpisać login i nadane wcześniej hasło.

      Przy kolejnych logowaniach do dziennika powtarzać tylko pkt. 4.

       

      INSTALACJA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SMARTFONIE

       

      1. Pobierz i zainstaluj aplikację LEKCJA+ w swoim smartfonie.
      2. Zaloguj się do dziennika na swoim komputerze.
      3. Wybierz z menu Dziennik -> DOSTĘP MOBILNY.
      4. Uruchom aplikację mobilną "Lekcja+", wybierz przycisk "Dodaj konto" a następnie przycisk „Rozpocznij rejestrację”. Aplikacja uruchomi czytnik kodów QR.
      5. Kliknij przycisk "Zarejestruj urządzenie". Na ekranie pojawi się nowe okno, w którym należy wprowadzić PIN a następnie wybrać "Wygeneruj kod QR".
      6. Zeskanuj wygenerowany kod QR. Masz na to 5 minut. Jeśli nie zdążysz w tym czasie, należy ponownie wygenerować kod QR.
      7. Wprowadź PIN na urządzeniu mobilnym podanym pod kodem QR.
      8. Gotowe! Witaj w świecie mobilnej "Lekcji+".
     • Mistrzostwa gminy w piłce nożnej

     • 1 października na Orliku w Zielonczynie odbyły się Mistrzostwa Gminy w piłce nożnej chłopców roczników 2007 i młodsi. W turnieju wystąpiły cztery drużyny ze szkół z Gminy Sicienko: Kruszyn, Sicienko, Trzemiętowo i Wojnowo. Zespoły grały systemem "każdy z każdym" 2 x 10 minut. Najlepszą drużyną okazała się reprezentacja Szkoły Podstawowej w Sicienku.

      Nasza drużyna była najmłodszą drużyna w turnieju, pomimo tego chłopcy dzielnie i ambitnie walczyli ze starszymi kolegami, remisują jeden mecz.

      Chłopcom należą się słowa pochwały za walkę i godne reprezentowanie naszej szkoły.

      Bramki dla SP Kruszyn zdobyli najmłodsi gracze, Tomasz Zwada i Antek Fogt po 1 bramce.

      Skład SP Kruszyn: Franek Najdowski, Mikołaj Priefer, Tomasz Zwada, Mikołaj Groblica, Krzysztof Pudrzyński, Igor Krause, Antek Fogt, Marcin Reggel, Cezariusz Klonkowski, Ksawer Fac i Fabian Koc. 

     • CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki

     • Uczniowie z klasy IA biorą udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”. Jego celem jest zachęcenie dzieci do czytania. Program projektu opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem. Pierwszoklasiści obejrzeli filmik dotyczący projektu, a następnie ulepili wspaniałe „Czytusie”. Dzieci z dużym zaangażowaniem przystąpili do działania, licząc na fantastyczną czytelniczą przygodę. 

     • Ubezpieczenie NNW na rok szkolny 2019/2020

     • Przed naszymi dziećmi kolejny rok szkolny, a wraz z nim kolejne wyzwania, także te związane z kwestią bezpieczeństwa uczniów.

      Na rok szkolny 2019/2020 pragniemy zaproponować nową ofertę ubezpieczenia NW dla naszych dzieci:

       

      UBEZPIECZENIE EDU PLUS- jest ono pakietem z InterRisk VIENNA INSURANSE GROUP

      • Suma ubezpieczenia: 24 000,00 zł
      • Ochrona przez 24 h w kraju i zagranicą.
      • Pobyt w szpitalu płatny od pierwszego dnia pobytu.
      • Zwrot kosztów leczenia za rehabilitację zleconą przez lekarza.
      • Zwrot kosztów zakupu leków (po pobycie w szpitalu)
      • Zwrot kosztów za naprawę okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonego podczas wypadku w trakcie zajęć lekcyjnych.

       

      Wysokość rocznej składki: 33,00 zł


      Płatne do 30.09.2019 w sekretariacie szkoły.

       

      Podejmując decyzję o wyborze ubezpieczenia, na pewno warto wziąć pod uwagę fakt, że opłacając ubezpieczenie NNW dziecko będzie objęte ochroną 24 godziny, czyli w czasie nauki, wyjść i wycieczek szkolnych, w drodze do lub ze szkoły, a także w trakcie zajęć pozalekcyjnych, podczas uprawiania sportu zarówno wyczynowo, jak i rekreacyjnie oraz w życiu codziennym.

       

       

     • Nareszcie jest!

     • Pierwsza w gminie Sicienko sala integracji sensorycznej i doświadczania świata!

      Dzięki zaangażowaniu wielu osób, w tym osobiście Wójta Gminy Sicienko, który od początku wspierał naszą inicjatywę, w tym także finansowo, Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych  „Dobry Start” w Kruszynie, dyrektora szkoły, sponsorów, rodziców osób niepełnosprawnych oraz terapeutów i nauczycieli powstała w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie  pierwsza w gminie Sicienko sala integracji sensorycznej i doświadczania świata.

      Stworzona została z myślą o dzieciach niepełnosprawnych oraz tych, które mają trudności z przetwarzaniem sensorycznym. Bogato wyposażona pozwala na przeprowadzenie pełnej diagnozy i terapii pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej. Dzięki wysokospecjalistycznym przyrządom i wyposażeniu podopieczni uczestniczą w terapii oddziaływującej na wszystkie zmysły.

         Uroczystego otwarcia sali w dniu 10 września dokonał Wójt Gminy Sicienko Pan Piotr Chudzyński wraz z Dyrektorem Szkoły Panią Małgorzatą Wojnowską. Przecięcie wstęgi otworzyło drzwi do nowej, długo oczekiwanej sali.

      W uroczystości wzięli też udział Radna Gminy Sicienko Pani Danuta Krzewska, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Pani Anna Rudniak, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Bydgoszczy – Fordonie kpt. Waldemar Nowak, Prezes Stowarzyszenia „Dobry Start” Pan Radosław Migdalski, Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców i członek Zarządu Stowarzyszenia „Dobry Start” Pani Gabriela Hesselfalk oraz Rodzice Zulki-Kulki i Adriana - naszych niepełnosprawnych uczniów.

         Rodzice dzieci niepełnosprawnych w szczególny sposób dziękowali wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tej bogato wyposażonej sali, dającej możliwość wysokospecjalistycznej terapii oraz rozwoju dla ich pociech.

         Zaproszeni goście mieli okazję obserwować fragment zajęć prowadzonych przez terapeutę integracji sensorycznej oraz swobodną zabawę dzieci z wykorzystaniem platformy, różnorodnych faktur oraz światłowodów.

      Radość w oczach naszych podopiecznych to ogromna satysfakcja dla wszystkich osób zaangażowanych w powstanie sali oraz wiara w to, iż efekty terapii spowodują znaczną poprawę jakości ich życia.

      fot. Mateusz Konopka

     • KARATE BUSHI-DO

     •    ZAJĘCIA KARATE W SZKOLE PODSTAWOWE W KAŻDĄ ŚRODĄ 16.45 I PIĄTEK 15.30

        

                                 ZAPISY DO KOŃCA WRZEŚNIA POD NR TELEFONU 665-972-100

    • Informacja o opłatach
     • Informacja o opłatach

     • Opłat należy dokonywać w sekretariacie szkoły.

       

      Całodzienne wyżywienie (przedszkole) 6,50 zł

      Obiad 4,00  zł

      Herbata 25 zł

      Koncerty 25 zł

     • 80 rocznica Wybuchu II Wojny Światowej

     • 1 września obchodziliśmy 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.

      W Osówcu 2 września, w miejscu pamięci pomordowanych mieszkańców Gminy Sicienko, oddano cześć ofiarom II Wojny  Światowej.

      W obchodach udział wzięła również dyrekcja naszej szkoły wraz z harcerzami.

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

     • 2 września rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny.

      Oficjalne uroczystości szkolne zostały poprzedzone Mszą św. w kościele parafialnym.

      Na sali gimnastycznej zebrali się licznie zgromadzeni goście, 207 uczniów, grono pedagogiczne, rodzice, a także Przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Szczepaniak.

      Pani Dyrektor, Małgorzata Wojnowska powitała obecnych i życzyła uczniom wytrwałości, siły i energii po wakacjach, a Przewodniczący Rady Rodziców, Grzegorz Jarzembski pogratulował nauczycielkom, które obchodziły jubileusz trzydziestolecia pracy zawodowej, uzyskały kolejny stopień awansu zawodowego bądź obroniły tytuł magistra.

      Wszyscy zebrani zaśpiewali również "Sto lat" Pani Dyrektor, obchodzącej trzydziestopięciolecie pracy zawodowej.

      Na koniec chwilą ciszy uczczono pamięć ofiar drugiej wojny światowej. Po skończonej uroczystości wszyscy uczniowie rozeszli się ze swoimi wychowawcami do sal lekcyjnych.

      Rok szkolny 2019/2020 został oficjalnie rozpoczęty!

    • Dowozy - deklaracje na autobus
     • Dowozy - deklaracje na autobus

     •  

      Harmonogram do pobrania:  Autobusy - grafik

       

      Szanowni Państwo,

      w celu usprawnienia dowozu uczniów w roku szkolnym 2019/2020 prosimy o złożenie w sekretariacie szkoły obowiązujących dokumentów dotyczących korzystania z dowozu:  

      • Zobowiązanie + RODO

      Wypełniają rodzice uczniów uprawnionych do dowozu (5 lat i starsze z obwodu szkoły).

       

      • Wniosek + zobowiązanie + RODO

      Wypełniają rodzice pozostałych uczniów – nieuprawnionych z mocy prawa do dowozu, jeśli chcą, aby ich dzieci z niego korzystały.

       

      Jeśli ktoś ma kilkoro dzieci uprawnionych do dowozu to wypełnia jeden druk umieszczając tam wszystkie dzieci.

       

      Prosimy aby w trasie przejazdu wpisywać dowóz i odwóz lub jedno z nich zgodnie z faktycznym korzystaniem.

       

      Odpowiednie druki do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie.

       

      Pobierz: deklaracje

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
   • szkola_kruszyn@interia.pl
   • tel/fax 052 3815 106
   • Kruszyn, ul. Szkolna 6 86-014 Sicienko
   • BS O/Sicienko 67 8142 1046 0000 0778 2000 0001
   • BS O/Sicienko 36 8142 1046 0000 1313 2000 0001
   • 554 23 47 464
   • Inspektor Ochrony Danych Krzysztof Dziemian, adres e-mail iod@rodo.pl
 • Biuletyn informacji publicznej