• Najlepsza absolwentka w gminie z naszej szkoły!

      W trakcie uroczystych obchodów dożynek odbywających się w naszej gminie w sobotę, 27 sierpnia, Wójt Gminy Sicienko Piotr Chudzyński rozdawał nagrody najlepszym absolwentom szkół podstawowych naszej gminy. Wiktoria Jankowska, której towarzyszyli rodzice, Justyna i Robert Jankowscy, otrzymała tę nagrodę jako najlepsza absolwentka Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie. Wynik jej egzaminu: 91% z języka polskiego, 100% z matematyki i 100% z języka angielskiego, a także średnia uzyskana przez nią na zakończenie nauki w szkole podstawowej - 5,61 okazały się najlepszymi wynikami w całej gminie! Serdecznie gratulujemy Wiktorii i życzymy jej dalszych sukcesów w kolejnym etapie edukacyjnym! Powodzenia!

      Tak niesamowity sukces Wiktorii nie stanowił jedynej obecności naszej szkoły w obchodach dożynkowych. Ósmoklasistki, Alicja Barylak i Ariadna Żarnowska, ubrane w piękne ludowe stroje kujawskie rozdawały kotyliony gościom biorącym udział w dożynkowej Mszy św., a następnie wspólnie z opiekunką, Agnieszką Żarnowską prowadziły korowód z kościoła parafialnego w Sicienku do miejsca, w którym odbywała się dalsza część uroczystości. Warto dodać, że nasza wybitna absolwentka reprezentowała naszą szkołę przy wręczaniu kotylionów w zeszłym roku!

     • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

      Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,

      zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie w dniu 1 września 2022 r.

       

      Zgodnie z tradycją nowy rok szkolny rozpoczniemy od Mszy św., która odbędzie się w naszym kościele parafialnym o godzinie 9.15.

       

      Oficjalnie powitamy rok szkolny 2022/2023 o godzinie 10.15 w czasie apelu w sali gimnastycznej, na który zapraszamy wszystkich uczniów klas I -VIIIPo zakończeniu części oficjalnej uczniowie z wychowawcami przejdą do sal lekcyjnych, których przydział przedstawiony jest poniżej:

       

      klasa I  - sala nr 1

      klasa II a - sala nr 5

      klasa II b - sala nr 4

      klasa III a - sala nr 11

      klasa III b - sala nr 34

      klasa IV - sala nr 6

      klasa V - sala nr 7

      klasa VI  - sala nr 10

      klasa VII  - sala nr 2

      klasa VIII  a - sala nr 13

      klasa VIII  b - sala nr 12

       

      Spotkania z wychowawcami zakończą się około godziny 11.15.

      W dniu rozpoczęcia roku szkolnego czynna będzie świetlica.

       

      Poniżej przedstawiamy harmonogram przywozu i odwozu dla uczniów dojeżdżających do szkoły autobusem. Harmonogram ten obowiązuje 1 września 2022 r.

       

      Przywóz: (autobusy zatrzymują się tylko na przystankach autobusowych)

      Dąbrówka  Las 7:45,

      Pawłówek - lewa strona 7:50,

      Pawłówek - prawa strona 8:05

      Zielonczyn -  kl. V – VIII 8:05,

      Zielonczyn  -  kl.  O – IV 8:15

       

      Odwóz:

       1. odwóz - godzina 11.15 – szkoła

       2. odwóz – godzina 13.15 – przedszkole i szkoła (uczniowie ze świetlicy)

       

      Wychowanków przedszkola zapraszamy na zajęcia w czwartek 1 września 2022 r.

      Przedszkole jest czynne w godz. 6:30 – 16:30.

     • Zajęcia adaptacyjne w przedszkolu

      Jest już podział na grupy przedszkolne. Lista znajduje się w sekretariacie. Zajęcia adaptacyjne odbędą się w następujących dniach: Poniedziałek 29.08.2022 godz. 10.00-12.00 grupa 1 wychowawca Anita Kozieł Wtorek 30.08 godz. 10.00-12.00 grupa 2 wychowawca Sylwia Bulak Środa 31.08 godz. 10.00-12.00 grupa 3 wychowawca Marcela Jesionowska

     • Zapisy do świetlicy szkolny na rok 2022/2023

           

      Szanowni Państwo,

      Rozpoczynamy zapisy dzieci do świetlicy szkolnej na rok 2022/2023. Przypominamy, że przyjmowanie uczniów do świetlicy szkolnej dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców, poprzez wypełnienie karty zgłoszenia.

      W każdym roku wymagane jest złożenie nowej karty zgłoszenia dziecka do świetlicy na następny rok szkolny.


      Kryteria przyjmowania dzieci do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2022/2023:

      1. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie w szkole wypełnionej karty zgłoszenia w wyznaczonym przez szkołę terminie.

           Wypełnione karty należy przekazać do sekretariatu szkoły do 2 września 2022 r.

           

      1. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej dostępne są:
               - na stronie internetowej szkoły,karta_zapisu_do_swietlicy_szkolnej_2022.docx

       - w sekretariacie szkoły.


      1. Rodzic wypełniając kartę zgłoszenia, oświadcza, że podaje dane zgodnie ze stanem faktycznym i akceptuje Regulamin Świetlicy Szkolnej, oraz że zapoznał się z klauzurą informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez szkołę.


      1. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
       a) obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo,
       b) pracujących rodziców/prawnych opiekunów samotnie wychowujących dzieci,
       c) będące uczniami klas I-III,
       e) będące uczniami klas IV-VIII – tylko w uzasadnionych przypadkach.


      1. W szczególnych przypadkach opieką świetlicową mogą być objęci uczniowie ze względu na inne okoliczności po uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły.


      Zapisy do świetlicy szkolnej                    na rok 2022/2023

      Szanowni Państwo,

      Rozpoczynamy zapisy dzieci do świetlicy szkolnej na rok 2022/2023. Przypominamy, że przyjmowanie uczniów do świetlicy szkolnej dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców, poprzez wypełnienie karty zgłoszenia.

      W każdym roku wymagane jest złożenie nowej karty zgłoszenia dziecka do świetlicy na następny rok szkolny.

       

      Kryteria przyjmowania dzieci do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2022/2023:

      1. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie w szkole wypełnionej karty zgłoszenia w wyznaczonym przez szkołę terminie.

           Wypełnione karty należy przekazać do sekretariatu szkoły do 2 września 2022 r.

           

      1. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej dostępne są:
               - na stronie internetowej szkoły,

       - w sekretariacie szkoły.

       

      1. Rodzic wypełniając kartę zgłoszenia, oświadcza, że podaje dane zgodnie ze stanem faktycznym i akceptuje Regulamin Świetlicy Szkolnej, oraz że zapoznał się z klauzurą informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez szkołę.

       

      1. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
       a) obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo,
       b) pracujących rodziców/prawnych opiekunów samotnie wychowujących dzieci,
       c) będące uczniami klas I-III,
       e) będące uczniami klas IV-VIII – tylko w uzasadnionych przypadkach.

       

      1. W szczególnych przypadkach opieką świetlicową mogą być objęci uczniowie ze względu na inne okoliczności po uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły.

       

  • Herb Polski
   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
    • sekretariat@spkruszyn.edu.pl
    • tel 52 3815 106
    • Kruszyn, ul. Szkolna 6 86-014 Sicienko Poland
    • Nr konta szkoły: BS O/Sicienko 67 8142 1046 0000 0778 2000 0001
    • Nr konta Rady Rodziców: BS O/Sicienko 25814200070110664430000001
    • NIP 554 23 47 464
    • Inspektor Ochrony Danych Arnold Paszta, arnold.partner@gmail.com
    • anna.nowicka@spkruszyn.edu.pl