• HYMN SZKOŁY

    •  

     Nasza Szkoła Podstawowa w Kruszynie

     zacne imię przyjęła

     - Wielkiego Polaka  i Kapłana

     Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

      

     Był on dobrym i mądrym człowiekiem,

     który dla nas stał się wzorem,

     ideałem, duchowym opiekunem,

     naszej szkoły patronem.

      

     ref. Prymasie tysiąclecia

     chcemy Cię naśladować,

     na twej odwadze, godności,

     nasze życie wzorować.

      

     Otaczaj nas swą opieką,

     wskazuj najlepszą drogę,

     a my Twoje imię czcimy,

     bo jest dla nas bardzo drogie.

      

 • Herb Polski
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
   • sekretariat@spkruszyn.edu.pl
   • tel 52 3815 106
   • Kruszyn, ul. Szkolna 6 86-014 Sicienko Poland