• HYMN SZKOŁY

    •  

     Nasza Szkoła Podstawowa w Kruszynie

     zacne imię przyjęła

     - Wielkiego Polaka  i Kapłana

     Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

      

     Był on dobrym i mądrym człowiekiem,

     który dla nas stał się wzorem,

     ideałem, duchowym opiekunem,

     naszej szkoły patronem.

      

     ref. Prymasie tysiąclecia

     chcemy Cię naśladować,

     na twej odwadze, godności,

     nasze życie wzorować.

      

     Otaczaj nas swą opieką,

     wskazuj najlepszą drogę,

     a my Twoje imię czcimy,

     bo jest dla nas bardzo drogie.

      

 • Herb Polski
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
   • sekretariat@spkruszyn.edu.pl
   • tel 52 3815 106
   • Kruszyn, ul. Szkolna 6 86-014 Sicienko Poland
   • Nr konta szkoły: BS O/Sicienko 67 8142 1046 0000 0778 2000 0001
   • Nr konta Rady Rodziców: BS O/Sicienko 25814200070110664430000001
   • NIP 554 23 47 464
   • Inspektor Ochrony Danych Arnold Paszta, arnold.partner@gmail.com
   • anna.nowicka@spkruszyn.edu.pl