• Władze szkoły

     • MAŁGORZATA WOJNOWSKA
     • MAŁGORZATA WOJNOWSKADYREKTOR SZKOŁY
     • DANUTA PALUCH
     • DANUTA PALUCHWICEDYREKTOR
   • NAUCZYCIELE SZKOŁY

     • MARCELA JESIONOWSKA
     • MARCELA JESIONOWSKAedukacja wczesnoszkolna (klasa I a)
     • ALINA BOGUSŁAWSKA
     • ALINA BOGUSŁAWSKAedukacja wczesnoszkolna (klasa Ib)
     • ALINA PASTOR
     • ALINA PASTORedukacja wczesnoszkolna (klasa II)
     • HANNA PŁACZEK
     • HANNA PŁACZEKedukacja wczesnoszkolna (klasa III)
     • KAMIL PATER
     • KAMIL PATERwf (klasa IV)
     • ANNA NOWICKA
     • ANNA NOWICKAinformatyka, technika, wf (klasa Va)
     • BOŻENA KLUSEK
     • BOŻENA KLUSEKmatematyka, chemia (klasa V b)
     • MARTA STACHOWICZ
     • MARTA STACHOWICZreligia (klasa VIa)
     • AGNIESZKA ŻARNOWSKA
     • AGNIESZKA ŻARNOWSKAj. polski, j. angielski (klasa VI b)
     • JOLANTA GAPIŃSKA
     • JOLANTA GAPIŃSKAprzyroda, geografia, wdż, biblioteka (klasa VII)
     • ELŻBIETA ŻAK
     • ELŻBIETA ŻAKj. angielski (klasa VIII a)
     • JOANNA MAZUR - NAJDOWSKA
     • JOANNA MAZUR - NAJDOWSKAj. polski (klasa VIII b)
     • MAŁGORZATA WOJNOWSKA
     • MAŁGORZATA WOJNOWSKAhistoria i społeczeństwo, wos
     • DANUTA PALUCH
     • DANUTA PALUCHmatematyka
     • MAGDALENA CIĄŻYŃSKA
     • MAGDALENA CIĄŻYŃSKAbiologia, edukacja dla bezpieczeństwa
     • IWONA PINKOWSKA
     • IWONA PINKOWSKAfizyka
     • MAŁGORZATA STEFANIAK
     • MAŁGORZATA STEFANIAKj. niemiecki
     • ALEKSANDRA ZIÓŁKOWSKA
     • ALEKSANDRA ZIÓŁKOWSKAedukacja przedszkolna, świetlica
     • IZABELA MAZURKIEWICZ - SZEWC
     • IZABELA MAZURKIEWICZ - SZEWClogopeda
     • IWONA ŚWIDERSKA
     • IWONA ŚWIDERSKAprzyroda, wdż, pedagog
     • MIŁOSZ MIĘKCZYŃSKI
     • MIŁOSZ MIĘKCZYŃSKIwychowanie fizyczne
     • KAMILA TOMASZEWSKA
     • KAMILA TOMASZEWSKAhistoria
   • NAUCZYCIELE PRZEDSZKOLA

     • MAŁGORZATA KUŚMIERZAK
     • MAŁGORZATA KUŚMIERZAKedukacja przedszkolna (grupa motylki)
     • AGNIESZKA MICHALSKA
     • AGNIESZKA MICHALSKAedukacja przedszkolna (grupa pszczółki)
     • IWONA MASIAK
     • IWONA MASIAKedukacja przedszkolna (grupa żabki)
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
   • szkola_kruszyn@interia.pl
   • tel/fax 052 3815 106
   • Kruszyn, ul. Szkolna 6 86-014 Sicienko
   • BS O/Sicienko 67 8142 1046 0000 0778 2000 0001
   • BS O/Sicienko 36 8142 1046 0000 1313 2000 0001
   • 554 23 47 464
   • Inspektor Ochrony Danych Krzysztof Dziemian, adres e-mail iod@rodo.pl
 • Biuletyn informacji publicznej