Nawigacja

 • MUNDURKI

  Drodzy Rodzice!

  Pragnę poinformować, iż do 6 października 2017 roku przyjmuję zamówienia na mundurki,
  w związku z czym proszę, aby Państwa dzieci dostarczyły kartkę z rozmiarem. Koszt to 35 złotych - płatne u Pani Danuty Krzewskiej w sekretariacie lub u wychowawców. 

  Daria Starczewska (IIIB) 

 • Deklaracja korzystania z wyżywienia w stołówce szkolnej 2017/2018 - szkoła

  W zakładce Sekretariat --- Deklaracja korzystania z wyżywienia w stołówce szkolnej - szkoła znajduje się załącznik do pobrania

   

 • Szanowni Rodzice , Reprezentanci Rady Rodziców!

  Przed Państwem kolejny rok szkolny, a wraz z nim kolejne wyzwania , także te związane z kwestią bezpieczeństwa uczniów. Nowy rok będzie różnił się od od poprzedniego w wielu aspektach, w tym także w kwestii funkcjonowania ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków . 

  Więcej informacji w zakładce Rada Rodziców --- Ważne informacje

 • Zebranie Rady Rodziców

  W najbliższy czwartek, 21 września o godz.17.00 w sali nr 10 odbędzie się zebranie Rady Rodziców. Prosimy, by na spotkanie przybył jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego i przedszkolnego. Dziękujemy, Prezydium.

 • WYBORY SU 2017/2018

  5 pażdziernika w naszej szkole odbędą się wybory opiekunów i przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie klas 4-7 będą wybierali dwóch opiekunów spośród wszystkich uczących nauczycieli w klasach 4-7 oraz dokonają głosowania na przedstawicieli SU wśród uczniów startujących w kampanii wyborczej. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu wyborów na apelu szkolnym.

  JMN

 •  

   

  Zebranie z rodzicami dla Szkoły Podstawowej

  Zebranie z rodzicami odbędzie się 14 września o godz. 17:00 - sala gimnastyczna. 

   

   

   

   

 • Zajęcia baletowe i aerobik w roku szkolnym 2017/ 2018

  Serdecznie zapraszamy na zajęcia baletowe i aerobik prowadzone przez panią Jolantę Nawrotek. Zapisy odbędą się 7 i 11 września w sali nr 15 w godz.18.00 - 19.00. Zajęcia będą odbywały się w poniedziałki i czwartki według następującego harmonogramu: grupa młodsza 14.30 - 15.30, grupa starsza 17.30 - 18.30. Pierwsze spotkanie grup baletowych będzie miało miejsce 14 września, zaś zajęcia aerobiku rozpoczną się już 7 września o godz.19.00.

 • Zebrania z rodzicami - przedszkole

  Informujemy, iż harmonogram spotkań z rodzicami w przedszkolu przedstawia się następująco:

  Grupa "Pszczółek" - 5.09.2017, godzina 17.00

  Grupa "Żabek" - 7.09.2017, godzina 16.15

  Grupa "Smerfów" - 6.09.2017, godzina 16.30

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 • Dnia 4 września 2017 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny.

  Zapraszamy uczniów i rodziców na inaugurację roku szkolnego 2017/2018

  Program uroczystości:

  9:00 - Msza Św. w kościele parafialnym

  10:00 - Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018 - sala gimnastyczna

  10:30 - 11:00 - spotkania z wychowawcami

  11:00 - zakończenie i odwóz uczniów

  Plan dowozów  4 września:

  „Zerówka” na godzinę 8.00:

  Pierwszy autobus:

  7:10 – Zielonczyn

  7:20 - Pawłówek PKP (prawa strona)

  7:25 - Pawłówek przystanek (prawa strona)

  7:30 - Pawłówek CPN

  Drugi autobus

  7:35 - Osówiec Las

  7:40 - RSP

  7:45 - Pawłówek Garbarnia (lewa strona)

  7:50 - Pawłówek PKP (lewa strona)

  Szkoła - uczniowie klas I-VII na godzinę 9.00:

  8:35 - Osówiec Las

  8:40 – Zielonczyn

  8:40 – Pawłówek

  Odwóz  4 września

  11:00 - uczniowie Szkoła Podstawowa

  12:45 - zerówki

 • Grupy przedszkolne

  GRUPA I – wychowawca – Emilia Bielińska

  Abdel Raouf Mido
  Abdel Raouf Zidan
  Baszyński Michał
  Faltyński Dominik
  Florek Nadia
  Fogt Liliana
  Grzech Antoni
  Hulaj Antoni
  Jędrzejczak Dominik
  Kierul Antonina
  Koszowski Franciszek
  Lewandowski Antoni
  Malczewski Marek
  Mazalon Michał
  Michalski Miłosz
  Migdalski Stefan
  Niedzwiedzki Wojciech
  Ojdowska Emilia
  Pyra Kornel
  Rumiński Oskar
  Szmigiel Victoria
  Tomaszewski Paweł
  Truszczyńska Aniela
  Woropaj Maja
  Żuchowski Mikołaj
  Lukowska Zuzanna
  Mazur Maria

  GRUPA II – wychowawca – Iwona Masiak

  Cemka Michalina
  Cetnarowska Zofia
  Depta Edward
  Draus Laura
  Drążkiewicz Szymon
  Drzyzgiewicz Zuzanna
  Frelichowski Aleksander
  Grabowski Filip
  Jarecka Maria
  Jędrzejewska Michalina
  Jóźwiak Maja
  Katarzyński Tymoteusz
  Kreczmańska Lilianna
  Kwiatkowski Miłosz
  Lewandowska Gabriela
  Mazany Maksymilian
  Mazur Agata
  Mikulski Julian
  Palusiak Igor
  Poła Szymon
  Tomaszewski Wiktor
  Tomaszewski Jakub
  Trela Dawid
  Urbaniak Julian
  Woropaj Leon
  Żarnowski Witold


  GRUPA III – wychowawca – Agnieszka Michalska

  Baran Franciszek
  Bussani Luca
  Depta Franciszek
  Drążkiewicz Wiktoria
  Grabowska Sylwia
  Grzech Franciszek
  Hesselfalk Aleksandra
  Jeruzal Anastazja
  Kędzierska Maja
  Kruszyński Hubert
  Kwaśny Maksymilian
  Łoś Szymon
  Maćkowiak Aniela
  Marciniak Hanna
  Mrozik Iga
  Mucha Marta
  Ollek Dominik
  Podraska Łucja
  Przewoźna Zuzanna
  Rybarczyk Adrian
  Sołtysiak Maksymilian
  Szydziak Helena
  Uciechowska Aleksandra
  Urbaniak Hanna
  Waks Cezary
  Wankiewicz Kacper

 • Zajęcia adaptacyjne

  Zapraszamy dzieci z oddziałów przedszkolnych na zajęcia adaptacyjne w dn. 30.08. (środa) i 31.08 (czwartek)  w godz. 9.00 - 11.00.

   

 • Wykaz przyborów szkolnych

  dla uczniów klasy I w roku szkolnym 2017/2018 w zakładce podręczniki.

 • Informacja o wynikach postępowania

  Informacja o wynikach postępowania z wyboru Wykonawcy zamówienia „Przebudowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu dla budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie”

  Szkoła Podstawowa im. Kardynała Wyszyńskiego Kruszyn ul. Szkolna 6 86-014 Sicienko

   

  W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację inwestycji „Przebudowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu dla budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie” wpłynęła jedna oferta. 

  1.      Oferta firmy Zakład Instalacji Sanitarnych  WOD.- KAN., C.O., GAZ. Jacek Łożyński, ul. Krótka 4, 86-014 Sicienko na łączną  kwotę brutto 15 436,50 zł.

  Oferta spełnia warunki zapytania, w związku z powyższym wybrano Zakład Instalacji Sanitarnych  WOD.- KAN., C.O., GAZ. Jacek Łożyński, ul. Krótka 4, 86-014 Sicienko na Wykonawcę inwestycji.

  Z Wykonawcą zostanie pisana umowa na realizację inwestycji.

   

  Kruszyn, 21 lipca 2017 r.

 • ZAPROSZENIE OFERTOWE                             

   

     Kruszyn dnia 03.07.2017 r.

   

  N/znak: 02/07/2017/ISPKR

             

  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

  na udzielenie zamówienia o wartości

  nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 EURO

   

  Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na  zadanie pn. „Przebudowa instalacji gazowej”.

  Do treści niniejszego zapytania ofertowego załączamy projekt.

  W celu właściwego określenia przedmiotu zamówienia do niniejszego zapytania dołączony został przedmiar robót, który służyć będzie Wykonawcy wyłącznie jako dokument pomocniczy w celu ułatwienia dokonania odpowiedniej wyceny wszystkich podstawowych do zrealizowania prac.

  Umowa na wykonanie zamówienia będzie miała charakter umowy ryczałtowej. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych zapytaniem. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

  Termin realizacji do 31 sierpnia 2017 r.

  Wykonawca na wykonane prace udzieli gwarancji co najmniej na 24 miesiące.

  Zamawiający zapłaci za wykonane roboty przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

  Ofertę cenową należy złożyć na załączonym do niniejszego zaproszenia druku.

  Ofertę cenową prosimy złożyć na adres Szkoła Podstawowa w Kruszynie  w nieprzekraczalnym terminie do 17  lipca 2017 r. do godz. 1500, osobiście, pocztą lub na adres e-mail szkola_kruszyn@interia.pl.  W przypadku przesłania oferty   emailem, niezbędne jest niezwłoczne dostarczenie oryginału oferty do siedziby Zamawiającego. Brak oryginału spowoduje, że oferta nie będzie oceniana.

  Po wyborze wykonawcy z wybranym oferentem zostanie niezwłocznie sporządzona umowa na wykonanie  robót.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ……………….…………….......

                                                                                                                  Miejscowość, dnia

  …………………………………………………………

  Pełna nazwa oferenta

   

  ………………………………………………………….

  Siedziba i adres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  …………………………………………………………

  Nazwa rejestru, w którym wpisany jest przedsiębiorca

   i numer w rejestrze                               

   

  NIP …………………………………………................                                                     

                                                                                                                              

  ……………………………………………………………                                                                

  Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji

   

  ……………………………………………………………

  Nr telefonu i nr fax                                                                                                                                                             

  Szkoła Podstawowa

  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie

  Kruszyn, ul. Szkolna 6

                                                                                    86-014 Sicienko

  OFERTA

  W nawiązaniu do otrzymanego zaproszenia do złożenia oferty cenowej na  wykonanie zadania projekt oraz  rysunki. Przebudowa instalacji gazowej” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia

  za cenę netto .............................. złotych (słownie złotych: .......................................................)

  plus należny podatek VAT w wysokości …... % tj. kwota ......................... zł

  razem cena brutto ................................ złotych (słownie złotych: .................................)

  Jednocześnie oświadczam, że:

  1) przedmiot zamówienia wykonam terminie do 31 sierpnia 2017 r.

  2) akceptuję 14.  dniowy termin płatności wystawionej przez nas faktury.

  3) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

  4) posiadam  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  5) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia.

  6) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

   

                                                                                     ……….……………………………..

                                                                                    Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

   

  Załączniki:

  Przedmiar-gaz-kruszyn-w_pdf.pdf

  oferta.docx

  16-24_opis_techniczny.pdf

  28_szafka_gazowa_.pdf

  25-proj_zag-mapa.pdf

  29-_Schemat_polaczenia_Mac_R_z_Gazomierzem..pdf

  04-6_warunki_-ZG.pdf

  26-rzut_piwnic-1.pdf

  30-31_BIOZ_.pdf

   

   

 • HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

   8:15 - msza św. w kościele parafialnym

   9:15 - uroczystość na sali gimnastycznej- wprowadzenie sztandaru, wręczenie świadectw z wyróżnieniem uczniom klas II-VI, część artystyczna

  10:15 - przejście uczniów do swoich sal z wychowawcami, wręczenie świadectw, pożegnanie na wakacje

  11:00 - pierwszy odwóz

  12:45 – drugi odwóz – dla przedszkola

  Dowozy dzieci do szkoły według zwykłego porządku.

  Serdecznie zapraszamy!

 • UWAGA RODZICE DZIECI PRZEDSZKOLNYCH !!!

  PROSIMY RODZICÓW, KTÓRYCH DZIECI ZOSTAŁY PRZYJĘTE DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

  O PODPISYWANIE UMÓW W SEKRETARIACIE SZKOŁY

  W TERMINIE 26.06.2017- 30.06.2017r.

  POTRZEBNY BĘDZIE DOWÓD OSOBISTY ORAZ NUMER KONTA.

 • WYCIECZKA "SMERFÓW" I "BIEDRONEK" DO WIOSKI INDIAŃSKIEJ

  22 czerwca wybraliśmy się na wycieczkę do Indiańskiej Wioski położonej na obrzeżach Bydgoszczy, niedaleko Jarużyna. Na miejscu, powitał nas Wódz, Orzeł Biały i zaprosił do swojego tipi. Opowiedział tam o życiu i kulturze Indian Ameryki Północnej. Następnie pomalował nam twarze w indiańskie barwy oraz zagrał na instrumentach. Oprócz tego, mieliśmy mozliwość strzelania z łuku, polowania na fretki, potrenowania na torze przeszkód oraz braliśmy udział w różnych konkurencjach, np.przeciąganie liny. Dopełnieniem radosnej atmosfery był wykonany przez Wodza taniec indiański z obręczami, który bardzo nam się spodobał. Później zatańczyliśmy wspólny taniec integracyjny. Bawilismy się znakomicie!

 • "O rybaku i złotej rybce" - teatrzyk stolikowy w przedszkolu

  Pani Katarzyna Torzewska po raz kolejny przeniosła przedszkolaków w bajkowy świat, prezentując opowieść o biednym rybaku, jego chciwej żonie oraz złotej rybce spełniającej życzenia. Dzieci z zaciekawieniem śledziły losy posłusznego Grzesia, który spełniał wszystkie zachcianki swojej żony, Maryny. Mali widzowie od razu odgadli morał bajki, że bycie skromnym, lepiej popłaca.

 • "TO MY" - TEATRZYK W WDK W KRUSZYNIE

  We wtorek, 20 czerwca, pani Agnieszka Żarnowska zaprosiła wszystkie przedszkolaki na przedstawienie pt. "To my", które wykonała młodzież z kółka teatralnego ze Świetlicy w Zielonczynie. Najmłodsi, z zaciekawieniem przyglądali się grze aktorskiej utalentowanych, starszych kolegów, którzy przenieśli widzów w swój nastoletni świat. Przedszkolaki biły im gromkie brawa, a nawet z nimi nucili znane, radiowe piosenki!

  Serdecznie dziekujemy za zaproszenie!

  Dzieci i nauczyciele z oddziałów przedszkolnych

 •  SMERFY - MALI CHEMICY

  19 czerwca, w grupie "Smerfy",  warsztaty chemiczne poprowadziła jedna z mam, p. Kinga Kierul. Na zajęciach dzieci poznały nazwy poszczególnych naczyń używanych w laboratorium tj. kolba, pipeta, zlewka, cylinder, probówka, szalka Petriego. Następnie "Smerfy" odciskały swoje dłonie, sprawdzając, ile bakterii znajduje się na nieumytych lub umytych rączkach. Pani Kinga zaprezentowała kilka zjawisk chemicznych tj. sublimacja, parowanie, spalanie. Dzieci zabarwiały wodę naturalnymi barwnikami i były oczarowane zmieniającymi się kolorami w naczyniach. Ta niecodzienna,  ciekawa lekcja,  z pewnością zaowocuje w przyszłości!

  Podziękowanie dla pani Kingi składają dzieci oraz wychowawca :-)

   

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie
  Szkoła Podstawowa w Kruszynie
  Kruszyn
  ul. Szkolna 6
  86-014 Sicienko
  Nr konta szkoły: BS O/Sicienko 67 8142 1046 0000 0778 2000 0001
 • tel/fax 052 3815 106

Galeria zdjęć