• Historia

    •  

      

      Historia szkoły 

         Szkoła Podstawowa w Kruszynie mieści się w zabytkowym pałacyku zbudowanym w stylu eklektycznym pod koniec XIX wieku, a dokładnie w 1882 roku (Katalog zabytków woj. bydgoskiego, Bydgoszcz 1997, s. 177).Budynek powstał z funduszy niemieckiej Komisji Kolonizacyjnej na miejscu dawnego dworu rycerskiego, pamiętającego czasy gdy Kruszyn był domeną właścicieli Strzelewa - hrabiów Bnińskich

         Pod koniec XIX wieku Kruszyn został zakupiony przez nabywcę o nazwisku Wekwart i od niego interesującą nas posiadłość odkupiła Komisja Kolonizacyjna, która dysponując znacznymi funduszami pochodzącymi z francuskiej kontrybucji po wojnie 1870/71, wykorzystała je na zbudowanie obiektu przeznaczonego na szkołę, mieszkania dla nauczycieli i ewangelickiego pastora. Niemiecki kronikarz wspomina tez o pomieszczeniach piwnicznych szkoły wykorzystywanych prawdopodobnie jako jadłodajnia dla przybywających tu, z różnych stron niemieckich osadników.

         Dnia 1 września 1924 roku ewangelicka szkoła niemiecka została rozporządzeniem Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego zamieniona na polską szkołę parytetyczną. Pierwszym kierownikiem polskiej szkoły był Pan Lubik, który swą funkcję pełnił do czasu II Wojny Światowej oraz w pierwszych dniach po wyzwoleniu. W czasie wojny w budynku szkoły mieściły się koszary żeńskiej służby pracy. W okresie tym szkoła w znacznym stopniu została zniszczona. Nauka w szkole po wojnie rozpoczęła się w dniu 11.IV.1945 r. Dnia 1 czerwca 1945 r. nominację na stanowisko nauczyciela kierującego szkołą otrzymał Pan Marceli Kubiński, który kierował tutejszą szkoła do roku 1949 kiedy to na własną prośbę został przeniesiony do szkoły w Bydgoszczy. Jego miejsce zajął Pan Wacław Zmysłowski. Był on kierownikiem szkoły aż do czasu przejścia na emeryturę to jest do 1963 r. kiedy to kierownictwo szkoły władze powierzyły Panu Edmundowi Płaczkowi, który to kierował szkołą 21 lat. Następnie na dwa lata dyrektorem szkoły została Pani Alicja Czupryńska, a po niej Pani Małgorzata Wojnowska, która jest dyrektorem do dnia dzisiejszego.

         W roku 1991 rozpoczął się remont kapitalny szkoły. W pierwszym etapie wymieniono okna, stropy i dach. Zaadoptowano pomieszczenia na strychu na lokale mieszkalne przez co zwiększono liczbę izb lekcyjnych. Wreszcie w 1996 roku, dzięki staraniom dyr. szkoły mgr Małgorzaty Wojnowskiej, Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kruszynie i przychylności władz Gminy Sicienko głównie Rady Gminy i wójta mgr Jana Wacha oraz nawiązaniu kontaktów z Fundacją Współpracy Polsko - Niemieckiej podjęto decyzję o rekonstrukcji całości obiektu i zbudowaniu przy szkole sali gimnastycznej. Całość inwestycji zakończono w 1999 r. 

 • Herb Polski
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
   • sekretariat@spkruszyn.edu.pl
   • tel 52 3815 106
   • Kruszyn, ul. Szkolna 6 86-014 Sicienko Poland
   • Nr konta szkoły: BS O/Sicienko 67 8142 1046 0000 0778 2000 0001
   • Nr konta Rady Rodziców: BS O/Sicienko 25814200070110664430000001
   • NIP 554 23 47 464
   • Inspektor Ochrony Danych Arnold Paszta, arnold.partner@gmail.com
   • anna.nowicka@spkruszyn.edu.pl