• Dyrektor szkoły Małgorzata Wojnowska informuje o naborze do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej.

    Niezbędne informacje oraz wnioski dostępne są w poniższym linku.

   • Nabór do przedszkola / oddziałów przedszkolnych

    Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022 do przedszkola / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce w roku szkolnym 2022/2023 – w terminie do 25 lutego 2022 roku. 

    Po zebraniu deklaracji zostanie ustalona liczba wolnych miejsc przedszkolnych, na które zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

     Postępowanie rekrutacyjne dotyczy dzieci w wieku 3 do 6 lat, które do tej pory nie korzystały z wychowania przedszkolnego w danej placówce lub w ogóle.

     W przypadku przedszkola / oddziałów przedszkolnych nie ma rejonizacji – obwodem jest teren całej gminy.

     Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do wybranego przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej winni złożyć wniosek do dyrektora właściwej placówki (wniosek można złożyć do maksymalnie trzech placówek realizujących wychowanie przedszkolne).

    Dokumenty do pobrania:

     
    Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych

     Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu - na podstawie zgłoszenia.

     Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej są przyjmowane do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego - na podstawie wniosku – o ile placówka dysponuje wolnymi miejscami.

     Zgłoszenia i wnioski składa się do dyrektora właściwej placówki.

     Dokumenty do pobrania:

 • Herb Polski
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
   • sekretariat@spkruszyn.edu.pl
   • tel 52 3815 106
   • Kruszyn, ul. Szkolna 6 86-014 Sicienko Poland
   • Nr konta szkoły: BS O/Sicienko 67 8142 1046 0000 0778 2000 0001
   • Nr konta Rady Rodziców: BS O/Sicienko 25814200070110664430000001
   • NIP 554 23 47 464
   • Inspektor Ochrony Danych Arnold Paszta, arnold.partner@gmail.com
   • anna.nowicka@spkruszyn.edu.pl