• Sukces naszej uczennicy!
     • Sukces naszej uczennicy!

      SUKCES NASZEJ UCZENNICY W  MIĘDZYPOWIATOWYM KONKURSIE WIEDZY O POWSTANIU WARSZAWSKIM DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

       

      15 kwietnia 2021r. odbył się finał Międzypowiatowego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Warszawskim.

      Organizatorami konkursu byli:

      Szkoła Podstawowa nr 57 im. TMMB w Bydgoszczy, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Bydgoszcz oraz Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy.

      Konkurs odbywał się pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewody Bydgoskiego, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

      W konkursie mogli brać udział uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych. Aby zdobyć tytuł laureata, trzeba było uzyskać  co najmniej 85% poprawnych odpowiedzi.

      Wszystkich uczestników obowiązywała jedna kategoria wiekowa, wszyscy pisali ten sam test finałowy.

      Do etapu finałowego (stacjonarnego) zakwalifikowała się uczennica klasy V naszej szkoły Nadia Gniadek, która sięgnęła w nim po najwyższe laury – zaliczyła trudny test na 88% i zdobyła tytuł laureatki.

      Sukces Nadii jest tym większy, że w finale spotkała się przede wszystkim z uczniami klas ósmych. Nasza pasjonatka historii musiała więc opanować wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza podstawę programową.

      Do konkursu uczennica przygotowywała się pod opieką dyrektora szkoły – Małgorzaty Wojnowskiej.

      Serdecznie gratulujemy, życzymy Nadii kolejnych historycznych sukcesów!

    • Kangur matematyczny
     • Kangur matematyczny

      Dnia 22.04.21 odbędzie się konkurs matematyczny "Kangur".

      Uczestnicy proszeni są o przyjście do szkoły na godzinę 8:50.

      Obowiązkowo muszą mieć maseczki!

      Uczestnicy przynoszą  przybory do pisania (miękki ołówek, gumkę) i kartki na obliczenia.

      Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.

      Powodzenia!

       

      Sala nr 6 – klasa VIa, V, IV

      Sala nr 7 – klasa III, Ia

      Sala nr 4 – klasa IIb

      Sala nr 10 - IIa

       

       

       

     • Terminy zebrań z rodzicami

      klasa           data               godzina                platforma

      1a                22.04            17.00                    Wirtualna SP 

      1b                28.04            17.00                    Wirtualna SP 

      2a                22.04            17.30                    Wirtualna SP 

      2b                22.04            17.00                    Wirtualna SP

      3                  22.04            17.00                    Wirtualna SP 

      4                  22.04             17.30                   Teams

      5                  26.04             16.00                   Teams

      6a                26.04             18.00                   Teams

      6b                26.04             18.00                   Teams

      7a                27.04             16.30                   Teams

      7b                21.04             17.00                   Teams

      8                  26.04             16.30                   Teams

       

     • Akcja Żonkile

      W tym roku nasza szkoła weźmie udział w ogólnopolskiej akcji przygotowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN - „Żonkile”.

      19 kwietnia  przypada 78. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim, w którą w ramach lekcji historii również się włączymy. Uczniowie skorzystają z materiałów edukacyjnych przygotowanych przez pomysłodawców akcji.

       

      Symbolem akcji jest żonkil, dlatego zachęcamy uczniów do wykonania papierowego żonkila i przesłania zdjęcia przedstawiającego wykonany samodzielnie kwiat ułożony na Waszej dłoni (zdjęcie żonkila na dłoni prześlijcie do swojego nauczyciela historii).

       

      Jak wykonać żonkila???

      Przygotujcie żółtą kartkę z bloku technicznego, nożyczki i klej oraz wydrukujcie lub narysujcie szablon, który znajduje się tutaj:

      https://polin.pl/system/files/attachments/szablon%20PL.pdf

      i złóżcie żonkila według instrukcji wideokonstrukcji, która znajduje się tutaj:

      https://www.youtube.com/watch?v=8R9QbajMHks

       

      Ze zdjęć powstanie kolaż, który będzie podsumowaniem udziału naszej szkoły w akcji.

       

       

      Dołączmy do akcji Żonkile. Pokażmy, że łączy nas pamięć!!!

    • Funkcjonowanie szkoły i oddziałów przedszkolnych od 19 kwietnia
     • Funkcjonowanie szkoły i oddziałów przedszkolnych od 19 kwietnia

      Dyrektor szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie  informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 19 kwietnia br. do pracy stacjonarnej wracają placówki wychowania przedszkolnego.

       

      Oznacza to, że od poniedziałku 19 kwietnia nasze oddziały przedszkolne rozpoczynają swoją codzienną, stacjonarną pracę według ustalonego harmonogramu.

      Od poniedziałku zapewniamy też dowóz przedszkolaków i uprawnionych uczniów do szkoły.

       

      Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek zostają przedłużone do 25 kwietnia.

      Dyrektor Szkoły

      Małgorzata Wojnowska

     • KANGUR 2021 – 22 kwietnia 2021 o godzinie 9:00

      Ze względu na aktualną sytuację pandemiczną Komitet Główny Konkursu KANGUR podjął następujące decyzje:
      1) Jeśli to będzie możliwe, proszę przeprowadzić konkurs w trybie stacjonarnym.
      2) W innym przypadku konkurs proszę przeprowadzić on-line dla wszystkich uczniów lub tylko niektórych. W tym celu umieszczono instrukcję dla ucznia. Dostępna jest  na stronie: https://www.kangur-mat.pl/ .
       

      W dniu 22.04.21 zostanie udostępniona karta odpowiedzi (formularz elektroniczny) oraz zabezpieczony hasłem zestaw zadań konkursowych (też w j. angielskim) na ½ godziny przed konkursem. Hasło do zestawu podane zostanie  poprzez dziennik tuż przed rozpoczęciem konkursu. Koordynator przekazuje również adres elektroniczny, na który uczeń wysyła plik (wypełnioną kartę odpowiedzi) nazwany swoim imieniem i nazwiskiem.

      Konkurs w wersji zdalnej trwa 90 minut. Karta odpowiedzi nie blokuje się po upływie czasu, zatem uczniowie powinni odesłać wypełnione karty odpowiedzi ok. 95 minut od uzyskania hasła do pliku z zadaniami.

      Karta odpowiedzi jest interaktywnym formularzem, który SAM ZLICZA  PUKTY. Uczeń wpisuje swoje imię i nazwisko z użyciem klawiatury,  kategorię i odpowiedzi zaznacza klikając myszą w aktywne pola. Pole z  sumą punktów jest zablokowane dla ucznia, uaktywni się po wypełnieniu i zapisaniu karty.
      Warto aby uczniowie zapisali plik pod nazwą zgodną ze swoim nazwiskiem i imieniem.

    • Podziękowanie Pani Hannie Płaczek
     • Podziękowanie Pani Hannie Płaczek

      W imieniu swoim oraz wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie pragnę serdecznie podziękować Pani Hani Płaczek za długoletnią pracę na rzecz uczniów kruszyńskiej podstawówki.
      Haniu, przez czterdzieści lat swojej wytrwałej i rzetelnej pracy wskazywałaś drogę kolejnym pokoleniom młodych ludzi. Pomagałaś im stawiać pierwsze kroki na ciekawej i niejednokrotnie niełatwej niwie edukacji. Wspierałaś, gdy Twoi uczniowie przeżywali rozterki; pomagałaś, gdy nie potrafili sobie poradzić z trudnościami; wysłuchiwałaś, gdy z radością opowiadali o swoich sukcesach; ocierałaś łzy, gdy ze smutkiem wspominali o nieszczęściach. Byłaś też wsparciem dla ich rodziców, doradzałaś w trudnych sprawach, razem z nimi przeżywałaś szkolne radości i smutki ich pociech. Na zawsze pozostaniesz w ich pamięci jako uśmiechnięta Pani Hania, z żarem opowiadająca o świecie i pokazująca tajniki świata ukochanej przez Ciebie przyrody...

      Droga Haniu, zapisałaś się nie tylko w sercach swoich uczniów i ich rodziców: przede wszystkim, zapisałaś się w sercach swoich kolegów i koleżanek!

      Otwarta, autentyczna, serdeczna i życzliwa ludziom, odważnie wyrażająca własne zdanie, stająca w obronie ważnych wartości, pewna siebie i elokwentna - taką Ciebie zapamiętamy!

      Dziękuję Ci za wszystkie przepracowane wspólnie lata, nie zawsze przecież usłane różami, czasem najeżone problemami, które jednak zawsze udawało się rozwiązać. Dziękuję za wsparcie, na które zawsze mogłam liczyć!

      Chociaż dzisiaj kończysz pracę w kruszyńskiej szkole podstawowej, nie żegnasz się z nami. Jesteś w naszych myślach i sercach... Jesteś z nami...
      Droga Haniu, dziękuję Ci za każdy dzień Twojej pracy, a wraz ze mną dziękują Tobie wszyscy pracownicy naszej szkoły!

       

      Małgorzata Wojnowska

      Dyrektor

      Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

      w Kruszynie

     • Jubileusz 70-lecia powstania Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienku

      9 kwietnia 2021 Gminna Biblioteka Publiczna w Sicienku obchodziła 70 jubileusz swojego istnienia.

      W uroczystości oprócz przedstawicieli Szkoły Podstawowej w Kruszynie z Panią Dyrektor Małgorzatą Wojnowską na czele, uczestniczył Wójt Gminy Sicienko Piotr Chudzyński wraz z zastępcą Radosławem Kempińskim i kierownikiem Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Panią Anną Rudniak.

      Podczas uroczystości na pracowników i gości czekał pyszny tort "książkowy", który rozpoczął wspólne świętowanie.

      Obecność przedstawicieli naszej szkoły nie był przypadkowa, gdyż uczniowie z grupy Teatralnej 13+ wraz z opiekunami przygotowali film pt. „Biblioteka tajemnic”.

       

      Grupa Teatralna 13+ "Biblioteka tajemnic"

       

      Z okazji jubileuszu zorganizowano również konkurs plastyczno- literacki. pt. „Biblioteka bramą do przyszłości”.

      Konkurs obejmował cztery kategorie wiekowe:

      klasa I- III- „Ulubiony bohater z bajki”

      II miejsce zajął uczeń SP Kruszyn klasa Leon Woropaj

      klasa IV –VI- „Jak wyobrażasz sobie bibliotekę w przyszłości?”

      Wyróżnienie uczennica SP Kruszyn- Nadia Gniadek

      klasa VII- VIII i szkół ponadpodstawowych- "Dlaczego warto czytać?”

      Dla uczestników czekają nagrody oraz dla pozostałych upominki za udział w konkursie.

     • Zachęcamy do udziału w konkursach.

       

      Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy organizuje konkursy:

      Fotograficzny "Flora i fauna polskich zbiorników wodnych",

      plastyczny: "Jak nasze życie wpływa na czystośc powietrza".

      Prace można złożyć osobiście w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 16 w kancelarii ogólnej na parterze) lub przesłać na adres: skr. pocztowa nr 2, ul. Zygmunta Augusta 3 A, 85-002 Bydgoszcz, w nieprzekraczalnym terminie – do dnia 31 maja 2021 r.

      Zachęcamy do udziału w konkursach. 

      Na laureatów konkursów czekają atrakcyjne nagrody! 

      Wiecej informacji->> Szczegóły i regulamin

       

     • Nasi uczniowie z nagrodami w Konkursie ,,Eko- ozdoba wielkanocna"

      Konkurs organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku

      Tak jak w latach ubiegłych tak i w tym roku Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku zorganizował konkurs: ,,Eko- ozdoba wielkanocna". Konkurs skierowany był dla mieszkańców gminy Sicienko. W konkursie, jak co roku brali udział również nasi uczniowie zdobywając przy tym nagrody:

      W kategorii wiekowej klas 4-8: II miejsce: Zofia Król – klasa VI a wyróżnienia otrzymały: Zuzanna Kolerska- klasa V, Janka Marciniak- klasa V,

      W kategorii wiekowej klas 1-3: I miejsce: Maja Woropaj – klasa III a wyróżnienie otrzymał: Leon Woropaj – klasa I a

      Oprócz wyżej wyróżnionych aktywnie brali udział inni nasi uczniowie, między innymi z klasy Ia przygotowując wspólną pracę, za co otrzymali nagrody pocieszenia.

       

    • Informacja dla przedszkola na czas nauki zdalnej.
     • Informacja dla przedszkola na czas nauki zdalnej.

      Szanowni Rodzice,

      ze względu na wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przechodzimy w naszych oddziałach przedszkolnych na tryb pracy zdalnej.

      Praca zdalna polegać będzie  na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość . O formie pracy dla określonej grupy przedszkolnej poinformują Państwa wychowawcy grup.


      Dodatkowo, prowadzić będziemy stacjonarne zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego określonych w wytycznych MEiN, MZ i GIS.

      Zainteresowanych rodziców prosimy o wypełnienie załączonego wniosku i złożenie go w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy grupy. Wnioski można też przesłać drogą elektroniczną na adres szkoły:

      sekretariat@spkruszyn.edu.pl

      Pliki do pobrania:

      wniosek_rodzicow.docx

      wniosek_pomoc_psychologiczno-pedagogiczna.docx


      Dyrektor Szkoły

      Małgorzata Wojnowska
    • Wracamy czasowo do nauki zdalnej w klasach I-III
     • Wracamy czasowo do nauki zdalnej w klasach I-III

      Od 22 marca do 11 kwietnia br. uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie.

      Na dotychczasowych zasadach, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, będą funkcjonowały oddziały  wychowania przedszkolnego.


      Zgodnie z wytycznymi, w naszej szkole zorganizowana zostanie opieka świetlicowa oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne związane ze zwalczaniem COVID-19.

      Warunkiem jest wniosek rodziców (w załączeniu), który prosimy jak najszybciej złożyć w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy klasy.  Wniosek ----> wniosek_swietlica.docx

      Świetlica czynna będzie  od godziny 6.30 do 16.30.

      Zachęcam Państwa do zapoznania się z komunikatem MEiN, w którym przedstawiono najważniejsze zmiany w organizacji pracy szkół i placówek oświatowych do 11 kwietnia br.

      Link do komunikatu:

      https://dokumenty.mein.gov.pl/944005e3-ecc4-4fd0-a49ff531db6a9631/komunikatmein.docx

    • Światowy Tydzień Mózgu
     • Światowy Tydzień Mózgu

      W tym roku Światowy Tydzień Mózgu przypada na dni 15 - 21 marca. Patronat nad działaniami podejmowanymi przez szkoły naszego województwa objął Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

      W naszej szkole to okres rekolekcji i czas próbnych egzaminów ósmoklasisty, więc... ruszyliśmy głową i przesunęliśmy obchody tego niezwykłego święta na kolejny tydzień: 22 - 26 marca. Hasłem przewodnim wszystkich wydarzeń będzie temat "Mózg się śmieje!".

      Nie od dziś wiadomo, że śmiech to zdrowie: a że w zdrowym ciele, zdrowy...mózg, więc postaramy się w naszych działaniach wywołać uśmiech na twarzach wszystkich osób tworzących naszą szkolną kruszyńską społeczność.Na stronie internetowej pojawią się projekty uczniów, umieścimy linki do ciekawych filmów, zaproponujemy zabawę w wirtualnym escape roomie. Wszystko po to, by rozruszać nasz mózg, dowiedzieć się o nim nieco więcej i... uśmiechnąć się od ucha do ucha!

     • Rekolekcje wielkopostne

      Nasza szkoła rozpoczęła dzisiaj trzydniowe rekolekcje. W tym roku trochę inaczej niż zwykle. Rekolekcje prowadzi Pani Marta na bazie wcześniej przygotowanych materiałów przez diecezję bydgoską. Razem z klasą 2A pomogliśmy muzycznie w zorganizowaniu rekolekcji dla wszystkich dzieci

      Rezultaty można obejrzeć tutaj: rekolekcje 2021

      Przez rekolekcje idziemy z bł. Carlo Acutisem, patronem internautów. Zakochany w Eucharystii, przyjaciel zwierząt, świetny piłkarz. Zwykły, a jednocześnie wyjątkowy chłopiec.

       

      kliknij: Carlo Acutis Autostrada

      Bł. Carlo Acutisie – módl się za nami.

     • Marcowe popołudnia w naszej e-Szkole

      Marcowe popołudnia w naszej e-Szkole

      Czym są związki frazeologiczne? Jak powstała Trzecia Rzesza? Co kryje się pod pojęciem zmienności genetycznej populacji? – odpowiedzi na te i wiele innych pytań przyniosą popołudniowe spotkania z Kujawsko-Pomorską Szkołą Internetową. Lekcje kierujemy głównie do przygotowujących się do egzaminów ósmoklasistów i maturzystów. Przed ekrany komputerów zapraszamy także uczniów pozostałych klas, którzy będą mogli powtórzyć bieżący materiał. Zdjęcia z zajęć w podpisanym folderze: https://drive.kujawsko-pomorskie.pl/index.php/s/mByRTQB3WnLha1I

       

      Zajęcia można oglądać na czterech kanałach:

      ·         YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła

      ·         Facebook: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, 

      ·         edupolis.pl,

      ·         kujawsko-pomorskie.pl.

       

      Wszystkie lekcje są rejestrowane i archiwizowane na YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła. Można do nich powracać także poza godzinami emisji. Zajęcia są tematycznie opisane i skatalogowane, dzięki czemu uczniowie mogą w łatwy sposób odnaleźć interesujące ich materiały. W biblioteczce e-Szkoły znalazły się osobno zebrane lekcje z poszczególnych przedmiotów, m.in. wychowania fizycznegoreligiimatematykibiologii i języka polskiego, jak i zbiory filmów kierowanych do uczniów poszczególnych klas szkoły podstawowej i średniej, w tym specjalny blok dla ósmoklasistów i maturzystówSą też katalogi grupujące zajęcia z przedmiotów humanistycznych ścisłych i przyrodniczych oraz języków obcych (niemieckiego i angielskiego).

       

      Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa rozpoczęła nadawanie w marcu ubiegłego roku. Projekt był odpowiedzią samorządu województwa na niezbędne ze względów epidemicznych zamknięcie placówek oświatowych. Zainteresowanie, z jakim spotkała się nasza e-Szkoła sprawiło, że postanowiliśmy kontynuować projekt w wakacje. Przez całe lato transmitowaliśmy ciekawe zajęcia o różnorodnej tematyce, rozwijające zainteresowania i poszerzające wiedzę o naszym regionie. Od nowego roku szkolnego zmieniliśmy formułę e-Szkoły. Proponujemy lekcje popołudniowe, do nauki zapraszamy uczniów szkół podstawowych i średnich, którzy chcą rozwijać zainteresowania, poszerzać wiedzę zdobytą w szkole i dobrze przygotować się do klasówek i egzaminów.

       

      Naukowi Giganci Kujaw i Pomorza:

      „Giganci Kujaw i Pomorza" to cykl, w ramach którego, co roku będzie się odbywać seria spotkań promujących sylwetki najbardziej zasłużonym postaci z przeszłości naszego regionu, które w swoich dziedzinach osiągnęły prawdziwą wielkość. Każde ze spotkań online, poświęcone zostanie innej osobie, której działalność przyczyniła się do rozwoju i kształtowania ważnych dziedzin naszego życia. Tegoroczny cykl poświęcony jest gigantom nauki, wybitnym uczonym z Kujaw i Pomorza, którzy swoimi osiągnięciami zapisali się na kartach historii.  Pierwsza premiera odbyła się w Dzień Kobiet (8 marca), a jej bohaterką jest Wilhelmina Iwanowska, zasłużona polska astronom i współtwórczyni Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. O wybitnej uczonej opowiada jej studentka dr Cecylia Łubieńska-Iwaniszewska, pierwsza kobieta, która ukończyła astronomię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wykład dostępny jest na portalu edupolis.pl, gdzie wspomnieniami na temat twórczyni toruńskiej astronomii dzieli się także dr Jerzy Rafalski, autor książek popularnonaukowych i astronom związany z toruńskim planetarium. Do materiałów filmowych dołączony został pakiet edukacyjny, który zawiera m.in. artykuły na temat Wilhelminy Iwanowskiej oraz linki do jej publikacji naukowych dostępnych online. Na stronie powstał także interaktywny quiz z pytaniami dotyczącymi uczonej.

       

     • Konkurs ”MAKIETA BOISKA SPORTOWEGO”

      REGULAMINKONKURSU”MAKIETA BOISKA SPORTOWEGO”

      pliki do pobrania: regulamin.pdf  Oswiadczenie(1).pdf

      CO NALEŻY ZROBIĆ? Wykonaj pracę w formie przestrzennej makieta wybranego boiska sportowego do wybranej dyscypliny sportu (piłka nożna, koszykówka, piłka siatkowa, piłka ręczna, unihokej, tenis ziemny, itp.) Boisko będzie odzwierciedleniem Twojego ulubionego sportu i sportowca.Pracę wykonaj wdowolnej formie z zastosowaniem dostępnych materiałówi technik.

      ZGŁOSZENIAZgłoszenia należy dokonać poprzez wysłanie na adres mailowy -goskateam2111@wp.pl -wypełnionego oświadczenia uczestnika(skan/zdjęcie).

      ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem Konkursu ”MAKIETA BOISKA SPORTOWEGO” jest Szkolny Związek Sportowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy.

      CELE KONKURSU Celem konkursu jest: propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży, poznawanie ważnych postaci ze świata sportu, popularyzowanie wiedzy na temat historii sportu, rozwijanie kreatywności iumiejętności redakcyjnych uczestników. A także zagospodarowanie czasu wolnego od zajęć szkolnych w okresie pandemii.

      NAGRODYWszyscy uczestnicy konkursu powinni otrzymać dodatkową, pozytywną ocenę z wychowania fizycznego. Najlepsze prace (4ucznióww poszczególnych kategoriach) zostaną nagrodzone przez SZSWKP w Bydgoszczy.

      OGŁOSZENIE WYNIKÓW: Konkurs dedykowany jest uczniomszkół podstawowych i ponadpodstawowychwojewództwakujawsko-pomorskiego. Prace konkursowemuszą być wykonane osobiście przez zgłaszającego. Termin nadsyłania fotorelacjiz postępu prac oraz efektu końcowego do 10 kwietnia2021 r. Po tym terminie osoby zainteresowane powiadomimy o finale konkursu.

      UWAGA !!!! Prac nie przesyłamy (mogłyby ulec zniszczeniu).Wykonane na konkurs prace przywozimy osobiście (o terminie rozstrzygnięcia poinformujemy zainteresowanych). Oceny prac konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa SZSWKP wBydgoszczy. Udział w konkursiejest jednoznacznyze zgodą na udostępnienie prac na stronie Szkolnego Związku Sportowego WojewództwaKujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy oraz na Facebooku SZSWKP w Bydgoszczy. Decyzje Komisji Konkursowej SZSWKPsą ostateczne.

      Osoby biorące udział w konkursiewyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn.zm).Telefon do organizatora 608083 133

 • Herb Polski
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
   • sekretariat@spkruszyn.edu.pl
   • tel 52 3815 106
   • Kruszyn, ul. Szkolna 6 86-014 Sicienko Poland