• Informacja dla przedszkola na czas nauki zdalnej.
     • Informacja dla przedszkola na czas nauki zdalnej.

      Szanowni Rodzice,

      ze względu na wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przechodzimy w naszych oddziałach przedszkolnych na tryb pracy zdalnej.

      Praca zdalna polegać będzie  na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość . O formie pracy dla określonej grupy przedszkolnej poinformują Państwa wychowawcy grup.


      Dodatkowo, prowadzić będziemy stacjonarne zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego określonych w wytycznych MEiN, MZ i GIS.

      Zainteresowanych rodziców prosimy o wypełnienie załączonego wniosku i złożenie go w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy grupy. Wnioski można też przesłać drogą elektroniczną na adres szkoły:

      sekretariat@spkruszyn.edu.pl

      Pliki do pobrania:

      wniosek_rodzicow.docx

      wniosek_pomoc_psychologiczno-pedagogiczna.docx


      Dyrektor Szkoły

      Małgorzata Wojnowska
    • Wracamy czasowo do nauki zdalnej w klasach I-III
     • Wracamy czasowo do nauki zdalnej w klasach I-III

      Od 22 marca do 11 kwietnia br. uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie.

      Na dotychczasowych zasadach, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, będą funkcjonowały oddziały  wychowania przedszkolnego.


      Zgodnie z wytycznymi, w naszej szkole zorganizowana zostanie opieka świetlicowa oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne związane ze zwalczaniem COVID-19.

      Warunkiem jest wniosek rodziców (w załączeniu), który prosimy jak najszybciej złożyć w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy klasy.  Wniosek ----> wniosek_swietlica.docx

      Świetlica czynna będzie  od godziny 6.30 do 16.30.

      Zachęcam Państwa do zapoznania się z komunikatem MEiN, w którym przedstawiono najważniejsze zmiany w organizacji pracy szkół i placówek oświatowych do 11 kwietnia br.

      Link do komunikatu:

      https://dokumenty.mein.gov.pl/944005e3-ecc4-4fd0-a49ff531db6a9631/komunikatmein.docx

    • Światowy Tydzień Mózgu
     • Światowy Tydzień Mózgu

      W tym roku Światowy Tydzień Mózgu przypada na dni 15 - 21 marca. Patronat nad działaniami podejmowanymi przez szkoły naszego województwa objął Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

      W naszej szkole to okres rekolekcji i czas próbnych egzaminów ósmoklasisty, więc... ruszyliśmy głową i przesunęliśmy obchody tego niezwykłego święta na kolejny tydzień: 22 - 26 marca. Hasłem przewodnim wszystkich wydarzeń będzie temat "Mózg się śmieje!".

      Nie od dziś wiadomo, że śmiech to zdrowie: a że w zdrowym ciele, zdrowy...mózg, więc postaramy się w naszych działaniach wywołać uśmiech na twarzach wszystkich osób tworzących naszą szkolną kruszyńską społeczność.Na stronie internetowej pojawią się projekty uczniów, umieścimy linki do ciekawych filmów, zaproponujemy zabawę w wirtualnym escape roomie. Wszystko po to, by rozruszać nasz mózg, dowiedzieć się o nim nieco więcej i... uśmiechnąć się od ucha do ucha!

     • Rekolekcje wielkopostne

      Nasza szkoła rozpoczęła dzisiaj trzydniowe rekolekcje. W tym roku trochę inaczej niż zwykle. Rekolekcje prowadzi Pani Marta na bazie wcześniej przygotowanych materiałów przez diecezję bydgoską. Razem z klasą 2A pomogliśmy muzycznie w zorganizowaniu rekolekcji dla wszystkich dzieci

      Rezultaty można obejrzeć tutaj: rekolekcje 2021

      Przez rekolekcje idziemy z bł. Carlo Acutisem, patronem internautów. Zakochany w Eucharystii, przyjaciel zwierząt, świetny piłkarz. Zwykły, a jednocześnie wyjątkowy chłopiec.

       

      kliknij: Carlo Acutis Autostrada

      Bł. Carlo Acutisie – módl się za nami.

     • Marcowe popołudnia w naszej e-Szkole

      Marcowe popołudnia w naszej e-Szkole

      Czym są związki frazeologiczne? Jak powstała Trzecia Rzesza? Co kryje się pod pojęciem zmienności genetycznej populacji? – odpowiedzi na te i wiele innych pytań przyniosą popołudniowe spotkania z Kujawsko-Pomorską Szkołą Internetową. Lekcje kierujemy głównie do przygotowujących się do egzaminów ósmoklasistów i maturzystów. Przed ekrany komputerów zapraszamy także uczniów pozostałych klas, którzy będą mogli powtórzyć bieżący materiał. Zdjęcia z zajęć w podpisanym folderze: https://drive.kujawsko-pomorskie.pl/index.php/s/mByRTQB3WnLha1I

       

      Zajęcia można oglądać na czterech kanałach:

      ·         YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła

      ·         Facebook: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, 

      ·         edupolis.pl,

      ·         kujawsko-pomorskie.pl.

       

      Wszystkie lekcje są rejestrowane i archiwizowane na YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła. Można do nich powracać także poza godzinami emisji. Zajęcia są tematycznie opisane i skatalogowane, dzięki czemu uczniowie mogą w łatwy sposób odnaleźć interesujące ich materiały. W biblioteczce e-Szkoły znalazły się osobno zebrane lekcje z poszczególnych przedmiotów, m.in. wychowania fizycznegoreligiimatematykibiologii i języka polskiego, jak i zbiory filmów kierowanych do uczniów poszczególnych klas szkoły podstawowej i średniej, w tym specjalny blok dla ósmoklasistów i maturzystówSą też katalogi grupujące zajęcia z przedmiotów humanistycznych ścisłych i przyrodniczych oraz języków obcych (niemieckiego i angielskiego).

       

      Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa rozpoczęła nadawanie w marcu ubiegłego roku. Projekt był odpowiedzią samorządu województwa na niezbędne ze względów epidemicznych zamknięcie placówek oświatowych. Zainteresowanie, z jakim spotkała się nasza e-Szkoła sprawiło, że postanowiliśmy kontynuować projekt w wakacje. Przez całe lato transmitowaliśmy ciekawe zajęcia o różnorodnej tematyce, rozwijające zainteresowania i poszerzające wiedzę o naszym regionie. Od nowego roku szkolnego zmieniliśmy formułę e-Szkoły. Proponujemy lekcje popołudniowe, do nauki zapraszamy uczniów szkół podstawowych i średnich, którzy chcą rozwijać zainteresowania, poszerzać wiedzę zdobytą w szkole i dobrze przygotować się do klasówek i egzaminów.

       

      Naukowi Giganci Kujaw i Pomorza:

      „Giganci Kujaw i Pomorza" to cykl, w ramach którego, co roku będzie się odbywać seria spotkań promujących sylwetki najbardziej zasłużonym postaci z przeszłości naszego regionu, które w swoich dziedzinach osiągnęły prawdziwą wielkość. Każde ze spotkań online, poświęcone zostanie innej osobie, której działalność przyczyniła się do rozwoju i kształtowania ważnych dziedzin naszego życia. Tegoroczny cykl poświęcony jest gigantom nauki, wybitnym uczonym z Kujaw i Pomorza, którzy swoimi osiągnięciami zapisali się na kartach historii.  Pierwsza premiera odbyła się w Dzień Kobiet (8 marca), a jej bohaterką jest Wilhelmina Iwanowska, zasłużona polska astronom i współtwórczyni Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. O wybitnej uczonej opowiada jej studentka dr Cecylia Łubieńska-Iwaniszewska, pierwsza kobieta, która ukończyła astronomię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wykład dostępny jest na portalu edupolis.pl, gdzie wspomnieniami na temat twórczyni toruńskiej astronomii dzieli się także dr Jerzy Rafalski, autor książek popularnonaukowych i astronom związany z toruńskim planetarium. Do materiałów filmowych dołączony został pakiet edukacyjny, który zawiera m.in. artykuły na temat Wilhelminy Iwanowskiej oraz linki do jej publikacji naukowych dostępnych online. Na stronie powstał także interaktywny quiz z pytaniami dotyczącymi uczonej.

       

     • Konkurs ”MAKIETA BOISKA SPORTOWEGO”

      REGULAMINKONKURSU”MAKIETA BOISKA SPORTOWEGO”

      pliki do pobrania: regulamin.pdf  Oswiadczenie(1).pdf

      CO NALEŻY ZROBIĆ? Wykonaj pracę w formie przestrzennej makieta wybranego boiska sportowego do wybranej dyscypliny sportu (piłka nożna, koszykówka, piłka siatkowa, piłka ręczna, unihokej, tenis ziemny, itp.) Boisko będzie odzwierciedleniem Twojego ulubionego sportu i sportowca.Pracę wykonaj wdowolnej formie z zastosowaniem dostępnych materiałówi technik.

      ZGŁOSZENIAZgłoszenia należy dokonać poprzez wysłanie na adres mailowy -goskateam2111@wp.pl -wypełnionego oświadczenia uczestnika(skan/zdjęcie).

      ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem Konkursu ”MAKIETA BOISKA SPORTOWEGO” jest Szkolny Związek Sportowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy.

      CELE KONKURSU Celem konkursu jest: propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży, poznawanie ważnych postaci ze świata sportu, popularyzowanie wiedzy na temat historii sportu, rozwijanie kreatywności iumiejętności redakcyjnych uczestników. A także zagospodarowanie czasu wolnego od zajęć szkolnych w okresie pandemii.

      NAGRODYWszyscy uczestnicy konkursu powinni otrzymać dodatkową, pozytywną ocenę z wychowania fizycznego. Najlepsze prace (4ucznióww poszczególnych kategoriach) zostaną nagrodzone przez SZSWKP w Bydgoszczy.

      OGŁOSZENIE WYNIKÓW: Konkurs dedykowany jest uczniomszkół podstawowych i ponadpodstawowychwojewództwakujawsko-pomorskiego. Prace konkursowemuszą być wykonane osobiście przez zgłaszającego. Termin nadsyłania fotorelacjiz postępu prac oraz efektu końcowego do 10 kwietnia2021 r. Po tym terminie osoby zainteresowane powiadomimy o finale konkursu.

      UWAGA !!!! Prac nie przesyłamy (mogłyby ulec zniszczeniu).Wykonane na konkurs prace przywozimy osobiście (o terminie rozstrzygnięcia poinformujemy zainteresowanych). Oceny prac konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa SZSWKP wBydgoszczy. Udział w konkursiejest jednoznacznyze zgodą na udostępnienie prac na stronie Szkolnego Związku Sportowego WojewództwaKujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy oraz na Facebooku SZSWKP w Bydgoszczy. Decyzje Komisji Konkursowej SZSWKPsą ostateczne.

      Osoby biorące udział w konkursiewyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn.zm).Telefon do organizatora 608083 133

    • INFORMACJA - PRZEDSZKOLE
     • INFORMACJA - PRZEDSZKOLE

      Szanowni Rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych,

      w związku z decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy o czasowym zawieszeniu zajęć w grupach przedszkolnych z powodu COVID-19, informuję, że w dniach od 8 do 12 marca br. zostają zawieszone zajęcia w oddziałach przedszkolnych naszej szkoły.

      Zajęcia w najstarszej grupie „Biedronek” prowadzone będą w tym czasie w formie zdalnej. O szczegółach i organizacji zajęć poinformuje Państwa wychowawca.

      Jednocześnie przypominam, że w przypadku zamknięcia placówki, rodzicom dzieci - jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem - przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

      Aby go otrzymać, wystarczy złożyć u pracodawcy (płatnika składek) oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.


      Druk oświadczenia: Oswiadczenie_zasilek_opiekunczy.docx

      Małgorzata Wojnowska

      Dyrektor Szkoły

    • Komunikat - Kangur matematyczny
     • Komunikat - Kangur matematyczny


      Komitet Organizacyjny Konkursu, na wniosek organizatorów regionalnych, przesuwa termin Konkursu „KANGUR 2021” na dzień 22 kwietnia 2021 roku, godz. 9.00.
      Dla uczniów, którzy zgłosili się do Konkursu, a nie będą mogli wziąć
      w nim udziału z powodu zamknięcia szkoły, Komitet Organizacyjny rozważy możliwość rozwiązywania zadań konkursowych za pośrednictwem internetu.

  • Herb Polski
   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
    • sekretariat@spkruszyn.edu.pl
    • tel 52 3815 106
    • Kruszyn, ul. Szkolna 6 86-014 Sicienko Poland
    • Nr konta szkoły: BS O/Sicienko 67 8142 1046 0000 0778 2000 0001
    • Nr konta Rady Rodziców: BS O/Sicienko 25814200070110664430000001
    • NIP 554 23 47 464
    • Inspektor Ochrony Danych Arnold Paszta, arnold.partner@gmail.com
    • anna.nowicka@spkruszyn.edu.pl