• REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ ORAZ PRZEDSZKOLA
     • REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ ORAZ PRZEDSZKOLA

      NABÓR DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA SICIENKO

      NA ROK SZKOLNY 2020/2021


      Uprzejmie informujemy, że nabór do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
      i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Sicienko rozpocznie się 2 marca 2020 roku.


      Nabór do oddziałów przedszkolnych


      Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych
      w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce w roku szkolnym 2020/2021 –
      w terminie do 28 lutego 2020 roku.


      Po zebraniu deklaracji zostanie ustalona liczba wolnych miejsc przedszkolnych, na które zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.


      Postępowanie rekrutacyjne dotyczy dzieci w wieku 3 do 6 lat, które do tej pory nie korzystały z wychowania przedszkolnego w danej placówce lub w ogóle.


      W przypadku oddziałów przedszkolnych nie ma rejonizacji – obwodem jest teren całej gminy.


      Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do oddziału przedszkolnego w wybranej szkole podstawowej winni złożyć wniosek do dyrektora właściwej placówki (wniosek można złożyć do maksymalnie trzech placówek realizujących wychowanie przedszkolne).


      Dokumenty do pobrania:


      Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych


      Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu - na podstawie zgłoszenia.


      Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej są przyjmowane do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego - na podstawie wniosku – o ile placówka dysponuje wolnymi miejscami.


      Zgłoszenia i wnioski składa się do dyrektora właściwej szkoły podstawowej.


      Dokumenty do pobrania:


      Wszelkich informacji na temat rekrutacji udzielają dyrektorzy szkół oraz wyznaczeni pracownicy szkół:


      1. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sicienku

      ul. Bydgoska 8, 86-014 Sicienko , tel./fax: 52 58-70-569
      e-mail: sp.sicienko@sicienko.pl, www.szkola-sicienko.pl  


      1. Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie

      Wojnowo1A, 86-014 Sicienko
      tel/fax:  52 58 70 566
      e-mail: sp.wojnowo@sicienko.pl, www.wojnowo.edu.pl


      1. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie

      Kruszyn, ul. Szkolna 6, 86-014 Sicienko
      telefon/fax: 52 38 15 106

      e-mail: sp.kruszyn@sicienko.pl, www.spkruszyn.edupage.org

      1. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie

      Samsieczno 34a, 86–014 Sicienko
      tel. 52 582 89 33
      e-mail: sp.samsieczno@sicienko.pl, www.spsamsieczno.edupage.org


      1. Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewie

      Strzelewo 1, 86-014 Sicienko
      tel. 52 583 17 80
      e-mail: sp.strzelewo@sicienko.pl, www.spstrzelewo.pl


      1. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Trzemiętowie

      Trzemiętowo 2, 86-014 Sicienko
      tel/fax 52 38 15 486
      e-mail: sp.trzemietowo@sicienko.pl, www.szkola-trzemietowo.pl

     • Plebiscyt Osobowość Roku 2019

      Drodzy Państwo,

      kiedy zostałam nominowana do tytułu Osobowość Roku 2019 w dziedzinie kultury w powiecie bydgoskim, byłam bardzo zaskoczona. I ja, i cała nasza teatralna ekipa, po prostu robimy to, co kochamy i co sprawia nam ogromną radość mimo zmęczenia i przeszkód, które czasami przed nami wyrastają. Dlatego tym bardziej dziękuję za zaufanie, którym mnie Państwo obdarzyli, dzięki czemu w wyniku wczorajszego głosowania rzeczywiście uzyskałam tytuł Osobowości Roku 2019 w dziedzinie kultury w powiecie bydgoskim.

      Z całego serca dziękuję za Państwa wsparcie. Każdy głos, który Państwo oddali na moją kandydaturę, stanowi dla mnie dowód, że to, czym się zajmuję, jest dobre, właściwe i potrzebne. Nie ma nic piękniejszego, niż świadomość, że czas i serce, które oddaję - tak, jak potrafię - ukochanej przeze mnie sztuce, są przez Państwa odbierane tak pozytywnie.

      Dziękuję za to, co słyszę na co dzień - że czekają Państwo na nasze kolejne działania i nie mogą się ich Państwo doczekać! Zapewniam, że pracujemy i będziemy pracować...

      I w tym miejscu składam szczególne podziękowania: wszystkim, którzy tworzą razem ze mną. Bo prawda jest taka, że sens ma dopiero to, nad czym pracujemy  RAZEM całymi dniami i nocami. Kochani! Dla Was również jest to wyróżnienie! Dziękuję!

      Agnieszka Żarnowska

    • 1. Bal Charytatywny Stowarzyszenia "Dobry Start"
     • 1. Bal Charytatywny Stowarzyszenia "Dobry Start"

       „...Kto - jeśli nie ty, kto - jeśli nie my, kto - jeśli nie ja, pomagać innym ma…”

       

      Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Dobry Start” Zaprasza do wzięcia udziału w

      1. Balu Charytatywnym

      21 lutego 2020 roku od godziny 20.00

      Restauracja „Dworek Zawadzkich” w Kruszynie, ul. Bydgoska 9

      Do Zabawy porwie Państwa Mikołaj Macioszczyk

      uczestnik The Voice of Poland.

       

      1. Bal Charytatywny, to wydarzenie, które stanowi bezpośrednie odniesienie do celów Stowarzyszenia „Dobry Start”. Wspieranie inicjatyw lokalnych, pomoc potrzebującym i poprawa życia szeroko rozumianej społeczności lokalnej to głównie cele naszej organizacji.

      W sposób szczególny zależy nam na dzieciach: pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Tak jedne, jak i drugie wspieraliśmy w roku ubiegłym, organizując im czas wolny oraz wspierając zbiórkami charytatywnymi. Chcielibyśmy, by ich życie stawało się coraz piękniejsze, coraz radośniejsze, by coraz bardziej dawało okazję do uśmiechu, by pozwalało otwierać granice i rozszerzać horyzonty.

      Bal charytatywny to okazja, by te marzenia realizować. Środki uzyskane dzięki niemu, m.in. w czasie licytacji atrakcyjnych przedmiotów podarowanych przez darczyńców, zostaną przekazane na stworzenie  przy naszej szkole, jednego z pierwszych w powiecie bydgoskim ogrodu sensorycznego oraz wspomóc dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci z okolicznych miejscowości.

      Zapewniamy wykwintne menu, ciepłe i zimne napoje oraz wspaniałą zabawę do białego rana.

    • Nominacja do tytułu Osobowość Roku 2019 dla nauczycielki naszej szkoły
     • Nominacja do tytułu Osobowość Roku 2019 dla nauczycielki naszej szkoły

      Nominacja do tytułu Osobowość Roku 2019 dla nauczycielki naszej szkoły

      Pani Agnieszka Żarnowska, nauczycielka naszej szkoły, została w styczniu nominowana do tytułu Osobowość Roku 2019 w kategorii kultura z powiatu bydgoskiego. Konkurs jest organizowany przez dzienniki naszego regionu: Express Bydgoski, Gazetę Pomorską oraz Nowości. W uzasadnieniu nominacji można przeczytać, że dotyczy ona pracy pani Agnieszki z dziećmi i młodzieżą w ramach założonej przez nią grupy teatralnej 13+.

      Głosowanie kończy się dzisiaj o godzinie 22.00. Głos na panią Agnieszkę można oddać, wysyłając sms o treści CKU.103 na numer 72355 (koszt 2,46 z VAT).

    • Obóz narciarski z Pater Travel
     • Obóz narciarski z Pater Travel

      Przez całe ferie zimowe w dwóch turnusach, uczniowie naszej szkoły biorą udział w obozie narciarsko - snowboardowym zorganizowanym przez pana Kamila Patera. Jak widać na załączonych zdjęciach, dzieciaki bawią się wyśmienicie. Oprócz nauki i szlifowania umiejętności na stoku obozowicze tańczą, śpiewają, bawią się przy ognisku, pływają w aquaparku, jeżdżą na kuligu i korzystają z wielu innych zabaw rekreacyjno - integracyjnych. Więcej aktywności można obserwować na facebook'u w profilu Pater-Travel obozy letnie i zimowe ->> PATER-TRAVEL

     • Apel sukcesów

      Dnia 24 stycznia 2020 roku, zgodnie z długoletnią tradycją, na zakończenie pierwszego semestru odbył się w naszej szkole Apel Sukcesów, w czasie którego zostali wyróżnieni uczniowie klas IV - VIII, którzy w pierwszym półroczu roku szkolnego 2019/ 2020 uzyskali średnią powyżej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie. Cieszymy się, że – tak jak w poprzednich latach – wychowawcy wyczytywali naprawdę licznych uczniów naszej szkoły. Na szczególne uznanie zasługuje zwłaszcza klasa Va, która uzyskała najwyższą średnią jako oddział – 5,08. Po odznakę wzorowego ucznia wystąpiło z niej aż 13 osób!

       

      Gdy wyróżnienia za osiągnięcia w nauce i zachowaniu zostały przyznane, Pani Dyrektor wraz z nauczycielami sprawującymi pieczę nad uczniami biorącymi udział w wielu konkursach, które odbyły się w minionym semestrze, poprosiła o wystąpienie uczestników naukowych i artystycznych zmagań. Na uwagę zasługują zwłaszcza dokonania ucznia klasy VIIIb, Mikołaja Chmarzyńskiego, który będzie stawał w szranki z konkurentami w wojewódzkim etapie Przedmiotowych Konkursów Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty aż w dwóch dziedzinach: matematyce i biologii.

       

      W czasie apelu nie zabrakło również najmłodszych uczniów kruszyńskiej podstawówki. Pani Jolanta Gapińska wręczyła bowiem pierwszo- i drugoklasistom dyplomy Pasowania na Czytelnika, poświadczające sukcesy najmłodszych w nauce czytania i ich gotowość do korzystania z bogatego księgozbioru szkolnej biblioteki.

       

      Na zakończenie z ust Pani Dyrektor padły słowa, na które czekała z niecierpliwością cała brać uczniowska: „Pierwszy semestr roku szkolnego 2019/2020 uważam za zakończony! Ferie zimowe czas zacząć!”

       

       

 • Herb Polski
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
   • szkola_kruszyn@interia.pl
   • tel/fax 052 3815 106
   • Kruszyn, ul. Szkolna 6 86-014 Sicienko
   • Nr konta szkoły: BS O/Sicienko 67 8142 1046 0000 0778 2000 0001
   • Nr konta Rady Rodziców: BS O/Sicienko 36 8142 1046 0000 1313 2000 0001
   • 554 23 47 464
   • Inspektor Ochrony Danych Krzysztof Dziemian, adres e-mail iod@rodo.pl
 • Biuletyn informacji publicznej