• Międzynarodowy Dzień Mediacji w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy
     • Międzynarodowy Dzień Mediacji w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy

      18 października uczennice naszej szkoły wzięły udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Mediacji w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.

      Przedstawicielki klasy VIa samodzielnie przygotowały krótką etiudę teatralną, zatytułowaną "Kłótnia o smycz", w której zaprezentowały problem, jaki pojawił się pomiędzy trzema właścicielkami psów i wyjaśniły, na czym polega praca mediatora.

      Dziewczęta przedstawiły swoje krótkie przedstawienie przed publicznością dziecięcą, składającą się z wychowanków Przedszkola Samorządowego w Koronowie oraz uczniów klasy III Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie, a także przed osobami dorosłymi, będącymi pracownikami i gośćmi Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.Pozostałe grupy również zaprezentowały swoje scenki, a układ kolejnych prezentacji wspaniale pokazywał rozwój dzieci w ciągu kolejnych lat nauki w przedszkolu i szkole.

      Do niewątpliwych atrakcji wizyty w sądzie należało również spotkanie z Prezesem, który w ramach podziękowania ofiarował uczestnikom książki, a także zwiedzanie budynku, połączone z wejściem na salę rozpraw i możliwość przebrania się w togę sędziowską. Uczennice naszej szkoły potrafiły wykorzystać salę rozpraw jako... scenę, gdzie po raz kolejny weszły w role odgrywane przez siebie wcześniej i improwizowały całą sytuację tak, jakby potoczyła się ona już nie w gabinecie mediatora, lecz przed Prezydium Sądu.

      Trzeba przyznać, że wszystkie cztery dziewczynki bardzo dobrze wypadły i jako sędziny, i jako obrońcy, i jako oskarżyciele. Może to prorocze? Może któraś z nich będzie w przyszłości na co dzień przebierać się  w prawniczą togę i sama będzie zapraszać przedstawicieli szkół na podobne wydarzenia?

    • Niedziela przy grobie Anieli hrabiny Potulickiej
     • Niedziela przy grobie Anieli hrabiny Potulickiej

      Wzorem lat ubiegłych w ostatnią niedzielę października delegacje szkół związanych z Fundacją Anieli hrabiny Potulickiej uczestniczyły w uroczystej Mszy św. w kościele parafialnym w Potulicach, gdzie w krypcie spoczywa ciało fundatorki.

      Naszą szkołę godnie reprezentowała liczna delegacja, w skład której wchodzili: panie dyrektorki, harcerze z pocztem sztandarowym, uczniowie śpiewający w scholi Lumen prowadzonej przez panią Martę Stachowicz. W czasie Mszy św. przedstawiciele naszej szkoły czytali liturgię słowa oraz modlitwę powszechną, a także pięknie modlili się śpiewem.

      Po nabożeństwie zebrani złożyli kwiaty i znicze przy grobie Anieli hrabiny Potulickiej, po czym zostali zaproszeni na spotkanie do pałacu fundatorki.

    • Rada Rodziców
     • Rada Rodziców

      Wszelkie informacje związane z Radą Rodziców znajdą Państwo w zakładce "O szkole -> rada Rodziców"

      Składka roczna na Komitet Rodzicielski wynosi 30 zł na dziecko.

      Zachęcamy do wpłat na konto bankowe Rady Rodziców:

      Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy Oddział w Sicienku

      36 8142 1046 0000 1313 2000 0001

    • Lider edukacji
     • Lider edukacji

      14 października 2019 r. w Toruniu odbyła się uroczystość wręczenia przez Marszałka  Województwa Kujawsko-Pomorskiego 18 wyróżnień w konkursie Marszałka "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”. W gronie wyróżnionych znalazł się nauczyciel naszej szkoły - Pani Jolanta Gapińska, której towarzyszyła w czasie wręczania nagrody dyrektor szkoły. Nauczycielka jest jedyną wyróżnioną w gminie Sicienko i powiecie bydgoskim!

       

      Celem konkursu jest promowanie i uhonorowanie działalności nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, którzy, wspomagając wszechstronny rozwój psychofizyczny, intelektualny, fizyczny i osobowościowy dzieci i młodzieży, wyróżniają się w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, stosują innowacyjne rozwiązania edukacyjne i przyczyniają się do podnoszenia jakości edukacji oraz promocji województwa kujawsko-pomorskiego.

      W czasie uroczystości marszałek Piotr Całbecki podkreślił, że "Zależy nam, by ci, na których barkach spoczywa odpowiedzialność za to, co wynoszą ze szkół nasze dzieci, sami wzorowali się na najlepszych w swojej profesji. By pedagodzy, którzy pracują z zachowaniem najwyższych standardów, mają na koncie istotne zawodowe dokonania, wprowadzają do szkół autorskie pomysły i innowacyjne metody, dzielą się swoim doświadczeniem z innymi, są aktywni środowiskowo i zachęcający do takiej postawy młodych ludzi, stawali się wzorem dla kolegów. Zależy nam też, by wybitni nauczyciele zostali odpowiednio uhonorowani"

      Cała szkolna społeczność składa Pani Jolancie Gapińskiej serdeczne gratulacje.

    • Dzień Edukacji Narodowej
     • Dzień Edukacji Narodowej

      11 października odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości wzięli udział uczniowie oraz grono pedagogiczne i rodzice, wśród licznie zgromadzonych gości znaleźli się również: Przewodniczący Rady Gminy, Pan Arkadiusz Szczepaniak, Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych "Dobry Start", Pan Radosław Migdalski, Sołtys sołectwa Pawłówek i wieloletni Przewodniczący Rady Rodziców, Pan Grzegorz Jarzembski oraz obecna Przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Anna Wojtko-Cetnarowska.

      Uroczystość została rozpoczęta przez uczennice klasy VII, które z uśmiechem powitały zebranych i w nietuzinkowy sposób przypomniały wszystkim cel apelu, po czym przekazały mikrofon Pani Dyrektor, Małgorzacie Wojnowskiej.

      Pani Dyrektor zaczęła spotkanie od poinformowania o nagrodach, które w tym roku zostały przyznane aż dziewięciorgu pracownikom naszej szkoły. Z ogromną radością wręczyła Nagrodę Dyrektora sześciu wyróżnionym osobom, a także przedstawiła nauczycielki, którym zostały przyznane: Nagroda Marszałka i tytuł Lidera Oświaty Kujawsko-Pomorskiego, Nagroda Kuratora oraz Nagroda Wójta.

      Wzruszeniom jednak nie było końca, ponieważ kolejną osobą, do której odniosła się Pani Dyrektor, był ustępujący ze stanowiska Przewodniczącego Rady Rodziców, Pan Grzegorz Jarzembski. Dziękując Panu Grzegorzowi, Pani Dyrektor podkreśliła jego rzetelność, uczciwość i zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły, a także poczucie bezpieczeństwa i zaufanie, które towarzyszyło długoletniej współpracy Pana Grzegorza z wszystkimi osobami związanymi ze szkołą w Kruszynie. 

      Po chwilach tak pełnych emocji Pani Dyrektor przedstawiła zebranym członków wchodzących w skład nowego Prezydium Rady Rodziców i wyraziła swoje przekonanie o równie udanej współpracy.

      W części oficjalnej głos zabrał jeszcze Przewodniczący Rady Gminy, który odczytał list gratulacyjny Wójta Gminy Sicienko skierowany do wszystkich nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kruszynie. Pan Szczepaniak, również przez długie lata związany z naszą szkołą, wyraził swoje osobiste uznanie dla grona pedagogicznego i zapewnił, że placówka, w której jego synowie stawiali pierwsze kroki w swojej edukacyjnej przygodzie, na zawsze pozostanie w jego pamięci jako szkoła otwarta i przyjazna, do której chętnie się wraca.

      Gdy czas przemówień i nagród dobiegł końca, nadeszła chwila, na którą z niecierpliwością czekali zwłaszcza uczniowie klas piątych, przygotowujący tegoroczną część artystyczną. Ich przedstawienie ukazało szkolną rzeczywistość w niezwykle dowcipny sposób, gdzie serdeczny żart i subtelna ironia współgrają ze sobą i wywołują szczery uśmiech na twarzach publiczności. Na uwagę zasługują pomysłowe stroje uczennic, grających role nauczycielek, będące częścią autentycznej garderoby ich mam, z których kilka to też... nauczycielki. Gdy o strojach mowa, nie sposób nie wspomnieć wyjątkowego pokazu mody, w czasie którego uczniowie i uczennice zaprezentowali najnowsze trendy obowiązujące nauczycieli różnych przedmiotów. Zarówno same stylizacje, jak i komentarze reporterów wzbudziły ogromny zachwyt i szczery entuzjazm publiczności. Zwieńczeniem części artystycznej była nauczycielska oskarowa gala, w czasie której uczniowie na czerwonym dywanie wręczali pracownikom szkoły czerwone róże, będące urokliwym odpowiednikiem słynnych statuetek. Warto podkreślić oprawę muzyczną, która dopełniła i uzupełniła aktorskie prezentacje. Zebrani nie tylko usłyszeli powszechnie znane szlagiery, których tekst został z humorem adaptowany stosownie do obchodzonego święta, ale mieli również możliwość usłyszeć w tle znane melodie, na które społeczność uczniowska reagowała z ożywieniem i entuzjazmem. 

      Słowem, gdy strona artystyczna, która urzekła swoją żartobliwością, lekkością i dużą dawką dobrego humoru, dobiegła końca, goście opuścili salę gimnastyczną w wyśmienitych nastrojach, z poczuciem, że obchody Dnia Nauczyciela w naszej szkole przebiegły w naprawdę wyjątkowy sposób.

    • Prelekcja Arkadego Pawła FIedlera - "Maluchem przez Azję"
     • Prelekcja Arkadego Pawła FIedlera - "Maluchem przez Azję"

      10 października gościliśmy w naszej szkole Arkadego Pawła Fiedlera - wnuka Arkadego Fiedlera, autora "Dywizjonu 303". Pasjonat podróży samochodowych, producent filmów podróżniczych, fotograf. Pomysłodawca i organizator projektu filmowo-podróżniczego „PoDrodze”, w ramach którego zrealizował trzy wyprawy: w 2009 r. Maluchem (Fiatem 126p) wzdłuż granic Polski, w 2014 r. Maluchem przez Afrykę i w 2016 r. Maluchem przez Azję. Ponadto organizator wypraw samochodowych do Namibii, Botswany i Zambii. Autor wydanej w 2016 r. książki pt. „Maluchem przez Afrykę”.

      Poznański podróżnik przedstawił prelekcję na temat wyprawy do Azji, wyświetlając ciekawe filmy oraz zdjęcia z wyprawy.

       

    • Konkurs wokalny „Bajkowe piosenki”
     • Konkurs wokalny „Bajkowe piosenki”

      REGULAMIN

      1. Organizator: Organizatorem konkursu wokalnego jest Pani Marta Stachowicz.
      2. Cel: Celem konkursu jest wyłonienie szczególnie uzdolnionych wokalistów i wokalistek ze Szkoły Podstawowej w Kruszynie, których laureaci wezmą udział w „Mikołajkowym Dniu Talentów” w SP Kruszyn oraz w II Nakielskim Festiwalu Nauki.
      3. Uczestnicy konkursu
       1. Rywalizacja odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych:
        klasy: IV-VI
        oraz klasy: VII-VIII
      4. Informacje ogólne:
       1. Termin przesłuchania: 6 listopada 2019 r.
       2. Miejsce i godzina przesłuchania: sala i godzina zostanie podana tydzień przed przesłuchiwaniami.
       3. Wyniki konkursu zostaną podane 7 listopada 2019r..
       4. Liczba zgłoszeń na konkurs jest ograniczona.
      5. Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w castingu?
       1. ZGŁOŚ SIĘ!
       2. Uczestnicy zgłaszają swój udział w konkursie  do Pani Marty Stachowicz.
       3. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 23 października 2019 r.
      6. Co należy przygotować?
       1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przygotowania jednego utworu z dowolnej bajki, w języku polskim. Długość występu nie może przekraczać 3 minut.
       2. Uczestnicy konkursu mogą wykonywać utwór tylko z podkładem muzycznym, który nie będzie zagłuszał wokalistki lub wokalisty.
       3. Podkład muzyczny uczestnicy przygotowują na płytach CD-AUDIO lub na nośnikach USB, które należy dostarczyć najpóźniej tydzień przed konkursem tj. 31 października 2019 r.
      7. Organizacja:
       1. Występy będą odbywały się według kolejności zgłoszeń.
      8.  Jury:
       1. Wokalistów/wokalistki będzie oceniać Jury powołane przez organizatora.
      9. Postanowienia końcowe.
       1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
       2. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu.
       3. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego regulaminu.
     • Mistrzostwa gminy w piłce nożnej

      1 października na Orliku w Zielonczynie odbyły się Mistrzostwa Gminy w piłce nożnej chłopców roczników 2007 i młodsi. W turnieju wystąpiły cztery drużyny ze szkół z Gminy Sicienko: Kruszyn, Sicienko, Trzemiętowo i Wojnowo. Zespoły grały systemem "każdy z każdym" 2 x 10 minut. Najlepszą drużyną okazała się reprezentacja Szkoły Podstawowej w Sicienku.

      Nasza drużyna była najmłodszą drużyna w turnieju, pomimo tego chłopcy dzielnie i ambitnie walczyli ze starszymi kolegami, remisują jeden mecz.

      Chłopcom należą się słowa pochwały za walkę i godne reprezentowanie naszej szkoły.

      Bramki dla SP Kruszyn zdobyli najmłodsi gracze, Tomasz Zwada i Antek Fogt po 1 bramce.

      Skład SP Kruszyn: Franek Najdowski, Mikołaj Priefer, Tomasz Zwada, Mikołaj Groblica, Krzysztof Pudrzyński, Igor Krause, Antek Fogt, Marcin Reggel, Cezariusz Klonkowski, Ksawer Fac i Fabian Koc. 

 • Herb Polski
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
   • szkola_kruszyn@interia.pl
   • tel/fax 052 3815 106
   • Kruszyn, ul. Szkolna 6 86-014 Sicienko
   • Nr konta szkoły: BS O/Sicienko 67 8142 1046 0000 0778 2000 0001
   • Nr konta Rady Rodziców: BS O/Sicienko 36 8142 1046 0000 1313 2000 0001
   • 554 23 47 464
   • Inspektor Ochrony Danych Krzysztof Dziemian, adres e-mail iod@rodo.pl
 • Biuletyn informacji publicznej