• Wznowienie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

      Uwzględniając decyzję Związku Nauczycielstwa Polskiego i Związku Zawodowego „Solidarność – Oświata” o zawieszeniu akcji strajkowej, informujemy, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole zostają wznowione w poniedziałek, 6 maja.

      Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 29, 30 kwietnia oraz 2 maja są dla uczniów szkoły podstawowej dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

      W poniedziałek, 29 kwietnia, wznawia się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolu.

      Autobusy szkolne kursować będą zgodnie z regularnym harmonogramem odwozów i dowozów od 29 kwietnia.

     • Dni wolne od zajęć dydaktycznych

      Infomujemy, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019 zatwierdzonym w naszej szkole Uchwałą Rady Pedagogicznej i Uchwałą Rady Rodziców, dni 29, 30 kwietnia oraz 2 maja są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach szkoła oraganizuje wyłącznie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze od 7.00 do 16.30. Przedszkole zaś, otwarte jest w godzinach od 6.30 do 16.30. 

      Jutro tj. 26 kwietnia w placówce trwa jeszcze akcja strajkowa. 

     • Egzamin ósmoklasisty 

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kruszynie informuje, że wczoraj powołano zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty, który zostanie przeprowadzony w dniach 15 – 17 kwietnia.

      Wszyscy uczniowie podchodzący do egzaminu proszeni są o stawienie się w szkole (sala nr 10) najpóźniej o godz.8.30. Dla uczniów dojeżdżających z Pawłówka zapewniony został autobus o godz.8.10, natomiast dla uczniów z Zielonczyna – o godz. 8.15. Odwóz w kolejnych dniach odbędzie się zgodnie z poniższym harmonogramem:

      15.04.2019 - 11.40

      16.04.2019 - 11.20

      17.04.2019 - 11.15 

       Przypominamy, że obowiązuje strój galowy. Każdy uczeń powinien być wyposażony w czarny, niezmazywalny długopis i półlitrową butelkę wody. We wtorek (na egzamin z matematyki) należy ponadto przynieść linijkę.

      Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę egzaminacyjną jakiegokolwiek sprzętu elektronicznego (np. telefon komórkowy, smartwatch).

     • Uwaga

      SZANOWNI RODZICE,

      Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie informuje, że w związku ze strajkiem, który w dniu dzisiejszym rozpoczął się także w naszej placówce, w szkole realizowane były tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla wychowanków oddziałów przedszkolnych oraz uczniów szkoły.

      Podobnie będzie w dniu jutrzejszym, tzn. 9 kwietnia 2019 roku. Przedszkole otwarte jest od godziny 6.30 do 16.30, szkoła od godziny 7.00 do godziny 16.30.

      Zapewniamy całodzienne wyżywienie w przedszkolu i obiady w szkole – kuchnia pracuje bez zakłóceń.

      Zmianie natomiast uległ rozkład dowozów.

      Zgodnie ze zgłoszonym dziś przez rodziców zapotrzebowaniem – zapewniamy jedynie odwóz uczniów do Pawłówka o godzinie 12.45.

             Będę na bieżąco monitorować sytuację i informować Państwa o wszelkich zmianach związanych z funkcjonowaniem szkoły i przedszkola w czasie strajku. 

      Kruszyn, 8 kwietnia 2019 r.                                                              Małgorzata Wojnowska

     • Komunikat dla rodziców!!!

      SZANOWNI RODZICE,

      w związku z otrzymaniem od Związków Zawodowych informacji, że począwszy od 8 kwietnia 2019 r. zaplanowany został na terenie kraju strajk nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkół i przedszkoli, który objąć ma również naszą placówkę, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie informuje, że mogą wystąpić utrudnienia i zmiany w organizacji pracy naszej szkoły i przedszkola.

      Zorganizowanie planowych zajęć dydaktycznych w szkole i przedszkolu może być w takiej sytuacji niemożliwe.

      Dyrektor zobowiązany jest zapewnić dzieciom w czasie strajku niezbędną opiekę, co najprawdopodobniej możliwe będzie wyłącznie w formie grupowych zajęć opiekuńczo-wychowawczych zorganizowanych dla uczniów szkoły i wychowanków oddziałów przedszkolnych.

             Mając na uwadze nadzwyczajne okoliczności, Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym na bieżąco monitorować będzie sytuację i podejmować wszelkie możliwe decyzje oraz działania związane z zapewnieniem dzieciom i młodzieży należytej opieki.

       

      Kruszyn, 3 kwietnia 2019 r.                              Małgorzata Wojnowska

 • Herb Polski
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
   • szkola_kruszyn@interia.pl
   • tel/fax 052 3815 106
   • Kruszyn, ul. Szkolna 6 86-014 Sicienko
   • Nr konta szkoły: BS O/Sicienko 67 8142 1046 0000 0778 2000 0001
   • Nr konta Rady Rodziców: BS O/Sicienko 36 8142 1046 0000 1313 2000 0001
   • 554 23 47 464
   • Inspektor Ochrony Danych Krzysztof Dziemian, adres e-mail iod@rodo.pl
 • Biuletyn informacji publicznej