• Zapraszamy do sekretariatu po kod QR, który można aktywować w ciągu 30 dni w aplikacji mObywatel.

   • mLegitymacja szkolna – co to jest?

    Każdy uczeń szkoły podstawowej, technikum, liceum, czy też szkoły branżowej ma obowiązek noszenia ze sobą legitymacji szkolnej. Ministerstwo Cyfryzacji opracowało aplikację, dzięki której uczniowie nie muszą nosić tradycyjnej papierowej legitymacji. Niestety z tej aplikacji jeszcze nie korzystają wszystkie szkoły.

    mLegitymacja – co to jest?

    mLegitymacja to legitymacja szkolna, która poprzez specjalnie przygotowaną aplikację, w razie potrzeby jest wyświetlana na ekranie telefonu należącego do ucznia. mLegitymacja uruchamiana jest poprzez kod QR oraz kod aktywacyjny, który uczeń otrzymuje w sekretariacie szkoły.

    mLegitymacja – po co?

    Legitymacja szkolna potwierdza, że dana osoba jest uczniem szkoły. Tak samo, jak tradycyjna legitymacja, tak i też mLegitymacja pozwoli uczniowi skorzystać z przysługujących mu ulg oraz zwolnień. Przykładowo jadąc pociągiem, mając bilet ulgowy, podczas kontroli biletowej, uczeń poza biletem nie będzie musiał się martwić, że zapomniał legitymacji szkolnej, ponieważ będzie mógł pokazać w swoim telefonie mLegitymację.

    Kto może posiadać mLegitymację?

    Osoba, która chce korzystać z mLegitymacji, musi złożyć wniosek do szkoły. W przypadku ucznia niepełnoletniego wniosek składa rodzic lub opiekun prawny, natomiast uczeń pełnoletni może sam w swoim imieniu złożyć wniosek.

   • mLegitymacja – jak ją dodać do aplikacji mObywatel?

    Uczeń, który chce korzystać z mLegitymacji, musi mieć zainstalowaną aplikację mObywatel. To właśnie dzięki aplikacji mObywatel i dodaniu mLegitymacji, nie musi mieć już ze sobą legitymacji w formie papierowej.

    Poniżej instrukcja, jak dodać mLegitymację:

    1. W aplikacji mObywatel należy kliknąć ikonę „+”, aby móc dodać dokument.
    2. Wybrać z dostępnej listy „Legitymacja Szkolna”.
    3. Po wybraniu dokumentu pojawi się „Aktywacja mDokumentu” i należy kliknąć „Dalej”.
    4. Następny krok to akceptacja regulaminu.
    5. Po akceptacji regulaminu trzeba wyrazić zgodę na użycie aparatu.
    6. Kolejny etap to zeskanowanie posiadanego kodu QR lub ręczne jego wpisanie i kliknięcie „Zatwierdź”.
    7. Po zatwierdzeniu QR kodu trzeba wpisać kod aktywacyjny, który otrzymuje się wraz z kodem QR, a następnie kliknięcie w ikonę „Aktywuj”.

    Powyższe kroki pozwalają na szybką aktywację mLegitymacji szkolnej i korzystanie z niej, kiedy tylko będzie wymagana.

    Weryfikacja mLegitymacji

    Osoby weryfikujące elektroniczną legitymację szkolną powinny wiedzieć, jak wygląda mLegitymacja.

    mLegitymacja posiada następujące elementy:

    • Dane ucznia wraz ze zdjęciem,
    • Hologram,
    • Datę wydania legitymacji,
    • Termin ważności legitymacji,
    • Element dynamiczny w postaci polskiej flagi,
    • Czas okazania legitymacji do wglądu,
    • Powtarzający się wzór tła.

    Weryfikacja może być graficzna, funkcjonalna oraz kryptograficzna.

    Do weryfikacji funkcjonalnej niezbędne jest użycie aplikacji mObywatel oraz przekazany przez ucznia kod QR. Natomiast przy weryfikacji kryptograficznej, osoba weryfikująca potrzebuje aplikacji mWeryfikator oraz zeskanowany od ucznia kod QR.

    mLegitymacja – zabezpieczenia

    Elektroniczna legitymacja szkolna posiada następujące zabezpieczenia, o których powinien wiedzieć każdy, kto ma do czynienia z mLegitymacją:

    • Hologram – przy poruszaniu telefonem, kolor hologramu się zmienia,
    • Element dynamiczny – jest nim falująca flaga,
    • Data wydania mLegitymacji,
    • Termin ważności mLegitymacji – poza wpisaną datą, termin ważności można sprawdzić poprzez kolor widniejący na legitymacji, jeżeli jest zielony – to jest ważna, jeżeli czerwony – nieważna,
    • Czas okazania legitymacji do wglądu – czas ten jest pokazany w formacie DD-MM-RRRR wraz z godziną (co do sekundy),
    • Powtarzający się wzór tła.

     

 • Herb Polski
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
   • sekretariat@spkruszyn.edu.pl
   • tel 52 3815 106
   • Kruszyn, ul. Szkolna 6 86-014 Sicienko Poland
   • Nr konta szkoły: BS O/Sicienko 67 8142 1046 0000 0778 2000 0001
   • Nr konta Rady Rodziców: BS O/Sicienko 25814200070110664430000001
   • NIP 554 23 47 464
   • Inspektor Ochrony Danych Arnold Paszta, arnold.partner@gmail.com
   • anna.nowicka@spkruszyn.edu.pl