• Rozliczenie

    • W zeszłym roku szkolnym pieniądze wróciły do dzieci w postaci:

      

     • Doposażenia sali szkolnej ,,0''.
     • Doposażenie sali przedszkolnej.
     • Dofinansowania uroczystości pasowania na PRZEDSZKOLAKA
     • Dofinansowania uroczystości pasowania na PIERWSZOKLASISTĘ
     • Sfinansowania zakupu pierogów i prezentów na szkolną Wigilię
     • Zakupienia nowej zastawy stołowej do stołówki szkolnej
     • Dofinansowania wycieczki szkolnej  kl.VIII
     • Sfinansowania Dnia Dziecka
     • Nagród książkowych na koniec roku szkolnego.
     • Zakup namiotu wykorzystywanego na festynach/ spotkaniach szkolnych.
     • Kwiatów/ wiązanek pogrzebowych, które w imieniu rodziców dzieci uczęszczających do szkoły w Kruszynie wręczał przewodniczący Rady  Rodziców.

      

      

     ROZLICZENIE BUDŻETU ZA ROK SZKOLNY 2019/2020

      

     • Doposażenie sali szkolnej ,,0'', i sali przedszkolnej.                                              400 zł                        
     • Dofinansowanie uroczystości pasowania na PRZEDSZKOLAKA                       210 zł
     • Dofinansowanie uroczystości pasowania na PIERWSZOKLASISTĘ                  230 zł
     • Sfinansowanie zakupu pierogów i prezentów na szkolną Wigilię                        1490 zł
     • Zakupienie nowej zastawy stołowej do stołówki szkolnej                                  499,77zł
     • Dofinansowanie wycieczki szkolnej                                                                       400 zł          
     • Sfinansowanie Dnia Dziecka                                                                            2218,25 zł
     • Nagrody książkowe na koniec roku szkolnego.                                                    1001 zł             
     • Zakup namiotu wykorzystywanego na festynach/ spotkaniach szkolnych .           460 zł
     • Kwiaty/ wiązanki pogrzebowe, które w imieniu rodziców dzieci
      uczęszczających
      do szkoły w Kruszynie wręczał przewodniczący RR.                 365 zł
     • Stowarzyszenie Autorów ZAIKS                                                                        132,84zł
     •  Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym                                                        10 zł

      

     WYDANO                                                                            7416,86 zł

     ZOSTAŁO Z 2017/2018                                                         393,75 zł

     ZOSTAŁO na kolejny rok szkolny                                          102,89zł

     Z KOMITETU RODZICIELSKIEGO     wpłynęło                          5680 zł      

     KIERMASZ ZYSK                                                                  1441 zł                      

     SPONSORZY                                                   1000 do Dnia Dziecka.

     W sumie Dzień Dziecka                                      3218,25 zł

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
   • szkola_kruszyn@interia.pl
   • tel/fax 052 3815 106
   • Kruszyn, ul. Szkolna 6 86-014 Sicienko
   • BS O/Sicienko 67 8142 1046 0000 0778 2000 0001
   • BS O/Sicienko 36 8142 1046 0000 1313 2000 0001
   • 554 23 47 464
   • Inspektor Ochrony Danych Krzysztof Dziemian, adres e-mail iod@rodo.pl
 • Biuletyn informacji publicznej