• TZA

    •  

     TZA - ART

      

            W Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie znowu ruszają zajęcia Treningu Zastępowania Agresji (TZA – ART). Treningi takie są prowadzone od 2009 roku przy wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sicienku przez certyfikowanych trenerów ART; Iwonę Świderska oraz Monikę Kalemba – Krzemińską.  

            Trening Zastępowania Agresji jest w Polsce stosunkowo nową metodą, dlatego warto napisać o niej coś więcej. Przede wszystkim uczniowie biorący udział w zajęciach zdobywają narzędzie do kontroli złości i umiejętność posługiwania się nim, poznają i ćwiczą najważniejsze i najpotrzebniejsze w ich życiu umiejętności społeczne. Otrzymują mnóstwo informacji zwrotnych i wzmocnień od prowadzących i siebie nawzajem.

            Trening TZA - ART składa się z trzech modułów prowadzonych w ściśle określonej formule.

     Moduł pierwszy to Trening Umiejętności Społecznych, polegający na ćwiczeniu wg określonego schematu wybranych umiejętności niezbędnych w życiu społecznym. Z całego wachlarza 50 umiejętności prospołecznych w grupach młodzieżowych najczęściej ćwiczy się: słuchanie, przedstawianie się, proszenie o pomoc, unikanie bójek, umiejętność odmawiania, radzenie sobie z czyimś gniewem, radzenie sobie z pominięciem, radzenie sobie z oskarżeniem, przekonywanie innych, poznawanie i wyrażanie swoich uczuć, reakcje na namawianie, przygotowanie do trudnej rozmowy.

           Kolejny moduł to trening kontroli złości. Polega on na omawianiu sytuacji uczestnika, w której odczuwał złość. Rozpatruje się konsekwencje negatywnych i pozytywnych zachowań, a następnie wg schematu ćwiczy się kontrolę złości. Uczestnik uczy się rozpoznawać wyzwalacze złości, sygnały swojego ciała, poznaje reduktory mające na celu obniżyć poziom agresji, monity, dzięki którym w dojrzały sposób oceni sytuację, a na koniec dokonuje samooceny.

            Moduł ostatni, trening wnioskowania moralnego opiera się na rozwiązywaniu dylematów stawiających uczestnika w sytuacji konfliktu wartości i konieczności wyboru jednego z dwu niepożądanych rozwiązań. Przedstawiony dylemat dotyczy spraw, wartości związanych z grupą. Poprzez dyskusję wyłania się lidera, z którym prowadzi się dialog dotyczący wyborów pomiędzy wspomnianymi, sytuacjami niepożądanymi. W efekcie pokazuje się wielowarstwowość podejmowanych codziennie wyborów oraz zwraca się uwagę uczestnikom na znaczenie wartości i moralności.

      

     Trening Zastępowania Agresji (TZA – ART) kieruje się domeną że

     „Ty i tylko Ty odpowiedzialny jesteś za swoją złość.”

      

      

      

      

      

      

               mgr Iwona Świderska pedagog, trener TZA ART

     mgr Monika Kalemba-Krzemińska pedagog, trener TZA ART

 • Herb Polski
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
   • szkola_kruszyn@interia.pl
   • tel/fax 052 3815 106
   • Kruszyn, ul. Szkolna 6 86-014 Sicienko
   • Nr konta szkoły: BS O/Sicienko 67 8142 1046 0000 0778 2000 0001
   • Nr konta Rady Rodziców: BS O/Sicienko 36 8142 1046 0000 1313 2000 0001
   • 554 23 47 464
   • Inspektor Ochrony Danych Arnold Paszta, arnold.partner@gmail.com
 • Biuletyn informacji publicznej