• Kalendarium życia Kardynała Stefana Wyszyńskiego

    • KALENDARIUM ŻYCIA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

     1. Kardynał Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 w miejscowości Zuzela nad Bugiem, na pograniczu Podlasia i Mazowsza.
     2. Zuzela była pod zaborem rosyjskim.
     3. Był drugim dzieckiem państwa Wyszyńskich- Stanisława i Julianny.
     4. Ojciec Wyszyńskiego z zawodu był organistą.
     5. Wyszyński miał trzy siostry: Anastazję, Stanisławę, Janinę i brata Wacława, który umarł w wieku 11 lat.
     6. Wyszyński miał przyrodnie rodzeństwo: siostrę Julię i brata Tadeusza.
     7. Ks. Wyszyński mówił: ”A w domu nad moim łóżkiem wisiały dwa obrazy: Matki Bożej Częstochowskiej i Matki Bożej Ostrobramskiej. I chociaż w onym czasie do modlitwy skłonny nie byłem, zawsze cierpiąc na kolana, zwłaszcza w czasie wieczornego różańca, jaki był zwyczajem naszego domu, to jednak po obudzeniu się długo przyglądałem się tej Czarnej Pani i tej Białej. Zastanawiało mnie tylko jedno, dlaczego jedna jest czarna, a druga biała. To są najbardziej odległe wspomnienia z mojej przeszłości.”
     8. Od 1910 roku Stefan uczęszczał do trzeciej klasy szkoły podstawowej z rosyjskim językiem nauczania, mieszczącej się w Andrzejewie.
     9. Będąc w czwartej klasie zapisał się do harcerstwa.
     10. Do Komunii Świętej i Bierzmowania przystąpił w Andrzejewie.
     11. 31 października 1910 roku stracił matkę, która umarła mając zaledwie 33 lata. Był to dla niego wielki cios. Wyszyński miał wtedy 9 lat.
     12. Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie i Łomży(gdzie przeniósł się po wybuchu I wojny światowej) wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku.
     13. W Wyższym Seminarium we Włocławku był redaktorem miesięcznika „Ateneum Kapłańskie”.
     14. Święcenia kapłańskie przyjął 3 sierpnia 1924 r.
     15. W czerwcu 1929 roku doktoryzował się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych z prawa kanonicznego, obroniwszy pracę pt.” Prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły”.
     16. Po studiach udał się w podróż naukowa po krajach Europy Zachodniej. Był w Austrii, Włoszech, Francji, Belgii, Holandii i Niemczech.
     17. W czasie wojny ze względu na swoje zaangażowanie społeczne oraz przedwojenne publikacje poświęcone totalitaryzmowi hitlerowskiemu był poszukiwany przez Niemców. Na polecenie rektora seminarium ks. Korszyńskiego opuścił Włocławek i ukrywał się we Wrociszewie i w Laskach pod Warszawą, a także u swojej rodziny.
     18. W czasie Powstania Warszawskiego był kapelanem grupy „Kampinos” Armii Krajowej oraz szpitala powstańczego w Laskach. Ksiądz Wyszyński nocą godzinami stał nieruchomo i błogosławił płonąca Warszawę, w kaplicy długo leżał krzyżem, modlił się za ginącą stolicę, za umierających ludzi i za tych, którym dane będzie przetrwać.
     19. Po zakończeniu działań wojennych wrócił do Włocławka i zaczął organizować Seminarium Duchowne zniszczone w czasie wojny. W 1945 roku został rektorem seminarium, podjął też obowiązki redaktora tygodnika diecezjalnego „Ład Boży”.
     20. W 1946 roku przez Ojca Świętego Piusa XII mianowany został biskupem ordynariuszem diecezji lubelskiej. Sakrę biskupią przyjął 12 maja na Jasnej Górze z rąk Prymasa Augusta Hlonda, po którym 2 lata później przejął obowiązki Prymasa Polski.
     21. 12 listopada Ojciec Święty Pius XII mianował biskupa Stefana Wyszyńskiego arcybiskupem metropolitą Gniezna i Warszawy, Prymasem Polski. Wyszyński miał 47 lat.
     22. W opinii lubelskiego Urzędu Bezpieczeństwa Kardynał Wyszyński to: zdolny dyplomata, socjolog, kaznodzieja i wróg Polski Ludowej. Miejscem pierwszej izolacji Prymasa od społeczeństwa był Rywałd Królewski. Stara wieś leżąca pomiędzy Radzyniem Chełmińskim, a Jabłonowem Pomorskim. Prymasa więziono od 26.09 do 12.10.1953 roku.
     23. Drugim miejscem odosobnienia był 700-letni Stoczek Warmiński, 11 km na wschód od Lidzbarka, między Olsztynem i Bartoszycami. Prymas został przywieziony do Stoczka nocą 12.10.1953 r. i przebywał tu do 6.10.1954r.
     24. Od 6.10.1954 do 26.10.1955r. więziono Prymasa w trzecim miejscu, tym razem w Prudniku Śląskim, leżącym około 7 km od granicy czeskiej.
     25. Czwarty i ostatni etap przetrzymywania w więzieniu Prymasa trwał od 27.10.1955 do 28.10.1956 r. w Komańczy, miejscowości na całkowitym odludziu, około 30 km na południe od Sanoka, niedaleko granicy ze Słowacją.
     26. Kardynał Stefan Wyszyński więziony był łącznie 3 lata i 1 miesiąc.
     27. 26.08.1956 r. ogłosił Jasnogórskie Śluby Narodu
     28. W maju 1957 r. zainaugurował Wielką Nowennę przygotowującą Naród Polski do obchodów Milenium Chrześcijaństwa.
     29. W latach 1962-1965 brał udział w pracach II Soboru Watykańskiego.
     30. 18.01.1965 wydał orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich.
     31. W 1966 roku celebrował uroczystości milenijne.
     32. 03.05.1966 r. Prymas uczynił akt Oddania Polski w niewolę Matce Bożej.
     33. 16 października 1978 r. na Stolicę Piotrową został wybrany Polak kardynał Karol Wojtyła, z którym Prymas Wyszyński pozostawał w bliskich stosunkach.
     34. Podczas wyboru Karola Wojtyły na Papieża Prymas Polski podszedł do Papieża, klęknął i ucałował jego dłoń. W tym momencie Jan Paweł II podniósł się z miejsca, uklęknął przed Prymasem i trwali obydwaj tak we wzruszającym uścisku. Po chwili Papież wypowiedział słowa: „Czcigodny i umiłowany księże Prymasie pozwól, że powiem po prostu, co myślę. Nie byłoby na stolicy tego Papieża- Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, który jest związany z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem.”
     35. W czerwcu 1979 r. Prymas Tysiąclecia przyjął po raz pierwszy w Polsce widzialna Głowę Kościoła- Ojca Świętego- Jana Pawła II.
     36. 28 maja 1981, w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego Prymas Tysiąclecia, Kardynał Stefan Wyszyński odszedł do Boga. Miał 80 lat.

           57 lat przeżył w kapłaństwie.

     1. Osoba księdza Prymasa jest obecnie symbolem umiłowania wolności, sprawiedliwości oraz czci dla człowieka. Stał się znakiem jedności wszystkich Polaków.
     2.  31 maja 1981r. na Placu Zwycięstwa w Warszawie kardynał Agostino Casaroli, specjalny delegat Ojca Świętego Jana Pawła II przewodniczył ceremoniom pogrzebowym śp. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Został on pochowany w podziemiach bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

      

 • Herb Polski
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
   • szkola_kruszyn@interia.pl
   • tel/fax 052 3815 106
   • Kruszyn, ul. Szkolna 6 86-014 Sicienko
   • Nr konta szkoły: BS O/Sicienko 67 8142 1046 0000 0778 2000 0001
   • Nr konta Rady Rodziców: BS O/Sicienko 36 8142 1046 0000 1313 2000 0001
   • 554 23 47 464
   • Inspektor Ochrony Danych Arnold Paszta, arnold.partner@gmail.com
 • Biuletyn informacji publicznej