• Rozliczenie budżetu za rok szkolny 2016/2017

    • 1 Pozostało z roku 2010/2011  
     2 Wpłaty rodziców na komitet rodzicielski  
     3 Wpłata sponsora na Dzień Dziecka  
     4 Dochód z balu   
     5 Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym  
       RAZEM PRZYCHÓD  
          
          
     1 Dzień Nauczyciela 0
     2 Pasowanie pierwszoklasistów 199,64
     3 Wigilia szkolna (pierogi) 165,00
     4 Warsztaty (przedszkole) 2426,00
     5 Doposażenie (szkoła/przedszkole) 5947,31
     6 Dzień Dziecka 1134,94
     7 Książki na zakończenie roku szkolnego 953,35
     8 Pożegnanie klasy VIII 0
     9 Dofinansowanie wycieczek 220,00
     10 Inne wydatki (paliwo) 100,00
     11 Uroczystości szkolne

     1017,54

       RAZEM ROZCHÓD 5532,02
          
       PRZYCHÓD 12965,99
       ROZCHÓD -12163,78
       DO WYKORZYSTANIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018    802,21