• JĘZYK ANGIELSKI
    • JĘZYK ANGIELSKI

    • 06.10.2020 08:44
    • PRZEDMIOTOWY    SYSTEM  OCENIANIA  Z  JĘZYKA   ANGIELSKIEGO - SYSTEM  ŚREDNIEJ  WAŻONEJ ZGODNY  Z  WSO

    • więcej
    • PLASTYKA
    • PLASTYKA

    • 05.10.2020 11:52
    • Przedmiotowy system oceniania z plastyki dla klas IV-VII

     w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kruszynie

    • więcej
    • MUZYKA
    • MUZYKA

    • 05.10.2020 11:50
    • Przedmiotowy system oceniania z muzyki w kl IV – VII

      w Szkole Podstawowej im . Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kruszynie

    • więcej
    • CHEMIA
    • CHEMIA

    • 01.10.2020 20:30
    • PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII

    • więcej
 • Herb Polski
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
   • sekretariat@spkruszyn.edu.pl
   • tel 52 3815 106
   • Kruszyn, ul. Szkolna 6 86-014 Sicienko
   • Nr konta szkoły: BS O/Sicienko 67 8142 1046 0000 0778 2000 0001
   • Nr konta Rady Rodziców: BS O/Sicienko 36 8142 1046 0000 1313 2000 0001
   • NIP 554 23 47 464
   • Inspektor Ochrony Danych Arnold Paszta, arnold.partner@gmail.com
 • Biuletyn informacji publicznej