• JĘZYK POLSKI 6B
   • JĘZYK POLSKI 6B

   • 20.03.2020 16:33
   • p. Agnieszka Żarnowska
   • Poniższy tekst do pobrania: Zwiazki_wyrazow_w_zdaniu_-_cwiczenia_NOTATKA_klasa_VIb.pdf

    Temat: Związki wyrazów w zdaniu – ćwiczenia.

     

    1. Na podstawie wyjaśnienia podaj nazwę związku wyrazowego:
    • wyraz nadrzędny i podrzędny to wyrazy odmienne; wyraz nadrzędny wymaga, by wyraz podrzędny wystąpił w określonym przypadku → związek rządu..............................................................................
    • wyraz nadrzędny i podrzędny to wyrazy odmienne; wyraz nadrzędny i podrzędny zgadzają się ze sobą pod względem formy w toku odmiany → związek zgody..............................................................
    • wyraz nadrzędny to wyraz odmienny, wyraz podrzędny – nieodmienny; wyraz nadrzędny i podrzędny łączą się ze sobą jedynie na zasadzie znaczenia, nie zaś odmiany → związek przynależności.................   

     

    1. Przeczytaj wyjaśnienie, a następnie w zdaniach wskaż wyrazy poza związkami w zdaniu i nazwij je:

     

    Wyrazy pozostające poza związkami w zdaniu:

    • wołacze, tj. bezpośrednie zwroty do adresata, np. Ciociu, możesz tu podejść?, Krysiu, gdzie są kredki?, Powiedzcie, moi drodzy, jak się dzisiaj czujecie.
    • wykrzykniki, np. Au, jak to boli!, Hej, gdzie idziecie?!, Ach, tak bym chciała wyjść na spacer.
    • wyrazy wtrącone, np. Janek – jak sądzę – zrobił już zadanie domowe., Owszem, napisałam dla was ćwiczenia., Tomek, niestety, źle się poczuł.

     

    Wyrazy poza związkami w zdaniu wyrażają stosunek mówiącego do treści wypowiedzenia, jego nastawienie i uczucia, a także służą podkreśleniu określonych wyrazów.

     

    Ech, zrobię to jutro! - wykrzyknik......................................................................................................

    Danielu, przeczytaj tę książkę. - wołacz.............................................................................................

    Gdzie jesteś, Małgosiu? - wołacz.......................................................................................................

    Co prawda, nie umiem jeszcze całego tekstu, ale – prawdę mówiąc – uczę się go już dość długo i – zapewniam cię – niebawem nauczę się całości. – wyrazy wtrącone..............................................................................

     

    Zadania do wykonania ustnie:

    • podręcznik: zadanie 5, 7, strona 231.

     

    Ćwiczenia do wykonania w zeszycie ćwiczeń:

    • zeszyt ćwiczeń: ćwiczenie 2, strona 53; ćwiczenie 3, strona 54; ćwiczenie 5, strona 55.

     

    Ćwiczenie do wykonania wspólnie:

    • Wypisz związki wyrazowe z podanego zdania i nazwij je: Moja siostra często czyta książki przygodowe.

    .................................................................................................................................................                                    .................................................................................................................................................                                  

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
   • szkola_kruszyn@interia.pl
   • tel/fax 052 3815 106
   • Kruszyn, ul. Szkolna 6 86-014 Sicienko
   • BS O/Sicienko 67 8142 1046 0000 0778 2000 0001
   • BS O/Sicienko 36 8142 1046 0000 1313 2000 0001
   • 554 23 47 464
   • Inspektor Ochrony Danych Krzysztof Dziemian, adres e-mail iod@rodo.pl
 • Biuletyn informacji publicznej