• JĘZYK POLSKI 5B
   • JĘZYK POLSKI 5B

   • 18.03.2020 18:03
   • p. Agnieszka Żarnowska
    Notatka z 18.03
   • Poniższy tekst do pobrania: Epitety_i_porownania_w_opisie_grzybobrania_w_Ksiedze_trzeciej_Pana_Tadeusza_NOTATKA_klasa_Vb.pdf

    Temat: Epitety i porównania w opisie grzybobrania w Księdze trzeciej „Pana Tadeusza”.

     

    PRZYPOMNIENIE:

    porównanie – zestawienie ze sobą dwóch cech na zasadzie podobieństwa pomiędzy nimi; najczęściej obydwa segmenty są połączone za pomocą słów jak, jakby, niby, na kształt....................................................   

    epitet – cecha, właściwość danego przedmiotu, zjawiska, rośliny, zwierzęcia, osoby, wyrażona za pomocą przymiotników................................................................................................................................                                  

     

    Uzupełnij tabelę na temat grzybów niezbieranych przez uczestników grzybobrania:

    Środek stylistyczny

    Surojadki

    Koźlaki

    Lejki

    Bielaki

    Purchawki

    Porównania

    „Niby czareczki różnym winem napełnione”

    „jak przewrócone kubka dno wypukłe”

    „jako szampańskie kieliszki wypukłe”

    „Jakby mlekiem nalane filiżanki saskie”

    „jak pieprzniczka”

    Epitety

    „srebrzyste, żółte i czerwone”

     

     

    „krągłe, białe, szerokie i płaskie”

     

     

    Zadanie domowe: Przyjrzyj się ilustracji poniżej i przygotuj jej opis (poniedziałek, 23 marca). Swoją pracę wyślij w formie e-maila na adres: akzarnowska@gmail.com.

    Pamiętaj o prawidłowej formie e-maila: konieczny temat, właściwe powitanie (nie wolno zaczynać od „Witam”), prawidłowe zakończenie i podpis. Pamiętaj również o właściwych znakach interpunkcyjnych: po bezpośrednim zwrocie do adresata w powitaniu stawiamy przecinek i wtedy treść zaczynamy w nowej linii małą literą, ewentualnie wykrzyknik i wówczas treść zaczynamy w nowej linii wielką literą. Po „Pozdrawiam” bądź innym zwrocie pożegnalnym nie ma żadnego znaku interpunkcyjnego. Uwaga na ortografię: każdy zwrot do adresata zapisujemy wielką literą.

     

    Podobny obraz

     

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
   • szkola_kruszyn@interia.pl
   • tel/fax 052 3815 106
   • Kruszyn, ul. Szkolna 6 86-014 Sicienko
   • BS O/Sicienko 67 8142 1046 0000 0778 2000 0001
   • BS O/Sicienko 36 8142 1046 0000 1313 2000 0001
   • 554 23 47 464
   • Inspektor Ochrony Danych Krzysztof Dziemian, adres e-mail iod@rodo.pl
 • Biuletyn informacji publicznej