• Sprawozdanie finansowe za rok 2020

    • 27.05.2021 10:45
    • Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie opublikowano na stronie bip.sicienko.pl w zakładce FINANSE GMINY –> Sprawozdania finansowe -> Jednostki obsługiwane
    • więcej
    • Sprawozdanie finansowe za rok 2019

    • 27.05.2021 10:44
    • Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie opublikowano na stronie bip.sicienko.pl w zakładce FINANSE GMINY –> Sprawozdania finansowe -> Jednostki obsługiwane
    • więcej
    • Sprawozdanie finansowe za rok 2018

    • 27.05.2021 10:43
    • Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie opublikowano na stronie bip.sicienko.pl w zakładce FINANSE GMINY –> Sprawozdania finansowe -> Jednostki obsługiwane
    • więcej
  • Herb Polski
   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
    • sekretariat@spkruszyn.edu.pl
    • tel 52 3815 106
    • Kruszyn, ul. Szkolna 6 86-014 Sicienko Poland
    • Nr konta szkoły: BS O/Sicienko 67 8142 1046 0000 0778 2000 0001
    • Nr konta Rady Rodziców: BS O/Sicienko 36 8142 1046 0000 1313 2000 0001
    • NIP 554 23 47 464
    • Inspektor Ochrony Danych Arnold Paszta, arnold.partner@gmail.com